Utbildningsprogrammet Nära samarbete med föräldrarna fyller 10 år 

Föräldrarnas närvaro påverkar måendet hos nyfödda under intensivvård

När föräldrarna är närvarande då deras nyfödda får intensivvård, återspeglas detta i intensivvårdens resultat. Bebisarna är lugnare och deras syre- och blodsockervärden är bättre. Hudkontakten verkar lugnande och påverkar nivån av oxytocin och stresshormoner. När föräldern vidrör bebisen med sin hand, har detta en smärtlindrande effekt under ingrepp och åtgärder. 

Pappa och hans nyfödda.

En nära interaktion mellan föräldrarna och den nyfödda är oerhört viktigt med tanke på hjärnans utveckling. Bild: Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Nära samarbete med föräldrarna [Vanhemmat Vahvasti Mukaan (VVM)] är en modell för utveckling av en familjecentrerad vårdkultur.  Modellen har utvecklats vid Åbo universitetscentralsjukhus (Åucs). Förfaringssättet har under ett decennium medfört en allt mera familjecentrerad vårdpraxis av nyfödda vid sjukhusen.

– Vi har utbildat hälften (elva) av Finlands förlossningssjukhus, en enhet i Norge och påbörjat utbildningen i barnsjukhuset i Riga, Litauen.  Modellen Nära samarbete med föräldrarna är en sorts exportprodukt producerad av den finska hälsovårdssektorn. Den grundar sig på långvarigt utvecklingsarbete och forskning, berättar Liisa Lehtonen, avdelningsöverläkare vid Åucs barnklinik.

I vårt land pågår som bäst en kulturomvälvning vad gäller intensivvården av nyfödda barn – vi övergår från prestationscentrerad vård till en form av intensivvård som är ägnad att stöda föräldraskapet och bebisen på ett individuellt sätt. De biologiska mekanismerna som kommer i gång efter förlossningen ger stöd åt en nära interaktion mellan föräldrarna och den nyfödda – vilket dessutom är oerhört viktigt med tanke på hjärnans utveckling.

De handlingsmönster som modellen Nära samarbete med föräldrarna medför har ändrat på hur intensivvården förverkligas och ökat utrymmet för interaktion. Föräldrarna har gjorts delaktiga i all vård, inklusive besluten som fattas under läkarronder. Resultaten syns i att bebisen mår bättre och i att föräldrarnas stress och depression minskar. Redan tidigare har forskningen visat att närvaron av föräldrarna återspeglas i en bättre utveckling av barnets intelligens.

– År 2008 började vi utveckla arbetskulturen inom nyföddas intensivvårdsavdelningar för att främja familjerumsmodellen. Vi påbörjade intensivvård i familjerum som första i Finland i U-sjukhuset för fem år sedan.

– Denna lösning medförde att verksamheten nådde en alldeles ny nivå.  Personalen har otroliga resurser vilket gynnar kreativitet och problemlösning då infallsvinkeln i arbetet flyttas till bebisens och föräldrarnas perspektiv, säger Lehtonen.

Lehtonen har varit en av dem som konstruerat modellen Nära samarbete med föräldrarna tillsammans med psykolog Sari Ahlqvist-Björkroth och framlidne professorn i psykologi Zack Boukydis. Modellen erbjuder nytt utrymme för föräldrarnas synpunkter och har medfört förändringar i intensivvårdens prestationsfokuserade rutiner.

– Under loppet av utbildningen ändras avdelningens arbetskultur – något som vi kunnat visa vetenskapligt. Den prestationscentrerade, tekniskt inriktade vården omfattar alla apparater jämte personal, men det nya tänket hämtar föräldraskapet med i bilden som ett jämbördigt element i verksamheten.

8.5.2019 hålls ett internationellt seminarium kring 10-årsjubileet för modellen Nära samarbete med föräldrarna vid Åucs.  På seminariet presenteras de allra färskaste forskningsrönen inom området.

Ändrat : 8.10.2019 15:40
Skapad : 8.5.2019 09:25