​Förbättrad ekonomisk prognos för sjukvårdsdistriktet – ändå behövs anpassningsåtgärder

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts ekonomiska prognos ser nu bättre ut jämfört med prognosen för ett halvt år sedan. Överskridningsprognosen vad gäller verksamhetsutgifter för det pågående året har sjunkit från nästan 14 miljoner euro i maj till 7,2 miljoner euro i dagsläget.  

Överskridningsprognosen för personalkostnader har sjunkit från 8,4 miljoner euro till två miljoner eftersom socialförsäkringskostnaderna ser ut att bli nästan fyra miljoner mindre än budgeterat. Lönerna ser ut att fortsättningsvis överskrida budgeten med 5,5 miljoner euro.  

Också inköp av material ser ut att fortsättningsvis överskrida budgeten med 5,9 miljoner euro. Orsaker till detta är att medicinutgifterna ökat och också materialförsäljningen till övriga kunder. 

De bindande nettoutgifterna som inverkar på medlemskommunernas ekonomi hotar nu att överskridas med 1,4 miljoner euro, prognosen i maj visade en överskridning på upp till 8,2 miljoner euro. 

Sjukvårdsdistriktets direktör Leena Setälä framförde idag (21.8.2018) metoder att behärska löne- och materialutgifter för resten av året till sjukvårdsdistriktets styrelse.  

– Vårt mål är att i första hand trygga tillgängligheten på specialsjukvårdstjänster, fastän vi strävar till att undvika överskridningar av personalutgifterna. Detta gör vi bland annat genom att uppmuntra personalen att ta ut ledig tid. Till exempel är personalanslag bundna till semestrar som inte hållits och ifall personalen håller sina semestrar så balanseras budgeten. Den negativa inverkan på patientvården blir minimal då man med god planering placerar olika frånvaron på sådana perioder då det är lugnare på sjukhuset, konstaterar Setälä.  

Sjukvårdsdistriktets över 7000 arbetstagare har totalt cirka 44 000 dagar så kallad sparad ledighet vars bokförda värde är cirka tre miljoner euro. Sjukvårdsdistriktet uppmuntrar sin personal att ta ut dessa  som semesterdagar. Därtill uppmuntrar distriktet sina anställda att hålla frivilliga lediga så kallade "talkodagar" utan lön i sådana fall då en arbetstagare inte har möjlighet till betald semester. 

På Åbo universitetscentralsjukhus (Åucs) strävar man till att sänka lönekostnader med tre miljoner euro och materialkostnader med minst en miljon euro.  

I slutet av året uppnås inbesparingar i medicinernas anskaffningsutgifter tack vare den senaste konkurrensutsättningen och ett riskfördelningsavtal beträffande mediciner. Dessutom strävar distriktet till att minska tilläggs- och övertidsarbete samt inköpstjänster i mån av möjlighet.  

Enligt Setälä anpassas inbesparingsåtgärderna på så sätt att man håller sig till vårdgarantin men att medeltalet för tiden att få vård antagligen förlängs en aning. Setälä tror inte att dejourerings- och diagnostiktjänsterna blir sämre men väntetiden för icke-brådskande avbildning kommer att förbli flera månader lång.  

Sjukvårdsdistriktets styrelse godkände de planerade inbesparingsåtgärderna.

 

Obs: Detta är ett redaktionellt pressmeddelande från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts styrelsemöte. Föredragningslistor och protokoll publiceras på internetadressen http://vsshp.ktweb.fi   

Ändrat : 10.10.2019 08:37
Skapad : 21.8.2018 13:40