Fördjupat samarbete mellan Åland och Åucs

Den här veckan har Åucs Orto fått besök av tre ortopeder från Ålands centralsjukhus. Johnny Nordman, Goran Varda och Erik Widerström har bekantat sig med flera olika områden på Åucs Orto, bland annat ryggortopedi, bäckenoperationer och vristortopedi.

– Det viktigaste är att vi nu lärt känna varandra och att det framöver är lättare att veta vem man ska ta kontakt med i olika frågor, säger Johnny Nordman.

Ville Äärimaa, Goran Varda, Johnny Nordman, Erik Widerström och Petteri Lankinen

På bilden från vänster Ville Äärimaa, direktör för Åucs Orto, ortopeder från Åland: Goran Varda, Johnny Nordman och Erik Widerström samt Petteri Lankinen, ortoped från Åucs.

De ortopediska operationer som inte kan utföras på Åland är bäcken- , rygg- och omoperationer av proteser.

Ifall en sådan operation krävs remitteras patienten antingen till Åbo eller till Uppsala. Av de ålänningar som behöver extern vård skickas så mycket som 75 procent till Åbo. Då det gäller ortopediska operationer remitteras 39 procent av alla åländska patienter, som inte kan opereras på Åland, till Åbo universitetscentralsjukhus. Resterande remitteras till Uppsala, Helsingfors eller Stockholm.

Åländska patienter är överlag mycket nöjda med servicen på svenska vid Åucs.

– Jag har inte på flera år hört någon säga något negativt om svenskkunskaperna vid Åucs. Vi får jättegod betjäning på svenska, säger Nordman.

 

Text och foto: Nadine Karell

Ändrat : 28.10.2019 08:02
Skapad : 29.3.2019 13:01