Försäljningen av Pemar sjukhus förhandlas med statens representanter

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt fortsätter med försäljningen av Pemar sjukhus genom att inleda förhandlingar med statens representanter i januari. Målet är att få fram en passande förvaltnings- och underhållsmodell för fastigheten.

Som statens representanter i förhandlingarna fungerar familje- och omsorgsminister Annika Saarikko, Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho och bostads-, energi- och miljöminister  Kimmo Tiilikainen.

Enligt samkommunens styrelseordförande Piia Elo är sjukvårdsdistriktets mål att få en ägare till fastigheten som hedrar arvet av Alvar Aaltos arkitektur och tar hand om sjukhusets lösöre samt underhåller fastigheten och utvecklar verksamheten i sjukhuset.

Obs: Detta är ett redaktionellt pressmeddelande från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts styrelsemöte. Föredragningslistor och protokoll publiceras på finska på internetadressen http://vsshp.ktweb.fi

Ändrat : 10.10.2019 12:51
Skapad : 18.12.2018 14:35