Forskningsfinansiering på 2,6 miljoner euro till Åucs specialansvarsområde

De största beloppen delades ut till så kallade konsortiumforskningsprojekt. I projektet som leds av professor Olli Raitakari forskar man i effekten av föräldrars och far- och morföräldrars exponeringsfaktorer på sin avkommas hälsotillstånd. Docent Tuomas Kiviniemi leder ett konsortium med tre forskningsprojekt där man strävar till att minska olägenheter i anslutning till förmaksflimmer hos patienter som kommer till sjukhuset för olika hjärtåtgärder.

Bland de nya kliniska projekten fick en forskning om avbildningsmetoder av dold inflammation i anslutning till sjukdomen MS betydande finansiering, likaså forskning om nya vårdmöjligheter av akut lungskada, FinnBrain-delforskningen som gäller utvecklingen av barns långvariga sjukdomar, forskning om papillomvirusets DNA hos människan och forskning om egenskaper i hjärnans konstruktion och funktioner som förutspår fetma i barndomen.

 

Som nya projekt finansierades också grupper inom servicesystemet och påverkningsforskning. Dessa är forskning av barnortopediska sjukdomar samt en forskning som reder ut sambandet mellan sömn och andning. I projekten inom primärhälsovården är det största projektet, som fått finansiering, en forskning som undersöker äldre människors förmåga att klara sig själva och vård som stöder deras självständighet.

 

Bland de tidigare kliniska forskningsprojekten fick forskningsprogrammet om allvarliga mentala störningar understöd. Också forskning av pre- och perinatala riskfaktorers effekt på psykiska störningar och på utvecklingen av symtomhelheterna fick understöd. Likaså finansierades tidiga mikrob- och probiotikumbehandlingar – nyckeln till identifiering och förebyggande av icke-smittosamma sjukdomar såsom allergier, kroniska inflammationssjukdomar och fetma.  

 

Forskning som ingår i servicesystemet får också fortsättningsvis understöd och till dessa hör bland annat forskning av komplikationer i anslutning till förmaksflimmer och hjärtåtgärder, utvecklingen av hälsovården med hjälp av registeruppgifter, utvärderingen av resultat inom patientstyrning och utvärderingen av interventionens utveckling då man försöker få en aggressiv patient under kontroll.

 

Som konsortiumforskningsprojekt stöddes docent Tuomas Kiviniemis CAREFIB-forskning (70 000 euro) och ERC-projektet lett av professor Olli Raitakari (80 000 euro).

 

Text: Tuula Vainikainen

Läs mera här.

Ändrat : 10.1.2018 12:18
Skapad : 10.1.2018 12:10