ÅUCS Fyrsjukhus skimrar färdigt byggt i horisonten

ÅUCS Fyrsjukhus överlåts av byggarna till Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt i oktober. Så fort byggställningarna tagits bort avslöjas ett modernt, skärgårdsinspirerat sjukhus. Det nya sjukhuset har utrymmen som gjorts så trivsamma som möjligt, sådana som det ska vara lätt att navigera till och navigera från. Utrymmena inhyser all kunskap och allt specialkunnande som ett universitetssjukhus har.

Väntrum för kirurgi. Älgbilder på väggen, bord och stolar framför.

På bilden väntrummet för kirurgi på fjärde våningen.

Öppnandet av Fyrsjukhuset är ett väntat och viktigt steg för all verksamhet vid Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS).

– De moderna utrymmena ger sitt värdefulla bidrag till våra möjligheter att producera specialsjukvård och krävande specialsjukvård. Vi betjänar såväl hela Egentliga Finland som regionerna Satakunta och Vasa samt patienter från hela landet som remitteras till oss för undersökning och vård. Fyrsjukhuset betjänar patienter i alla åldrar, allt från bebisar som får intensivvård till seniorer som behöver hörapparat, beskriver sjukhusdirektör Petri Virolainen.

Sjukhusets hela verksamhet påverkas av att Fyrsjukhuset tas i bruk.

– När Fyrsjukhuset öppnar sina dörrar blir det möjligt att koncentrera ytterligare vissa verksamheter inom den tyngre och den akuta specialsjukvården, vilket ger synergifördelar. Dessvärre går det inte att ännu evakuera U-sjukhuset helt, och därför måste rivningsarbetet av det gamla U-sjukhuset anstå till kommande år, säger han.

Tidtabellen håller

Nybygget framskrider enligt plan. Överlåtelsen av sjukhusutrymmena påbörjades i december och ska pågå i tio månader. Enligt projektchef Timo Seppälä har ibruktagningsgranskningarna löpt väl och utrymmena håller på att utrustas.

­– Under sommaren kommer utomhusarbetena och byggandet av entrétaket att slutföras och därefter kan staden färdigställa Barnmorskestigen. Fotgängare kommer via Barnmorskestigen från Joukahainengatan till huvudentrén och till tågstationsperrongen, berättar han.

Fyrsjukhuset med sina åtta våningar har rests på locket som täcker tågbanan och motorvägen. Trots att byggarbetet skett ovanför ett livligt trafikerat område har allt löpt väl enligt Seppälä.

– Efter att vi kunde fortsätta byggarbetet ovanför locket störde trafiken arbetet knappt längre alls. Arbetssäkerheten har varit synnerligen viktig för oss hela tiden. Det sista arbetet som påverkar trafiken är byggandet av ett räcke på locket. Arbetet inleds i slutet av maj vid banområdet och då planerar man att hålla avbrott i tågtrafiken. Därefter ska byggarbetet fortsätta vid gatområdet. Detta kräver en del trafikarrangemang där, berättar han.

Budgeten för hela Fyrsjukhuset har hållit och uppgår till 185 miljoner euro. Beloppet har varit oförändrat ända sedan budgeten godkändes.

Över 100 000 besök årligen

Fyrsjukhuset öppnas för patienter och kunder i februari 2022. Från U-sjukhuset flyttar ÅUCS kvinnoklinik samt barn- och ungdomsklinik till nya utrymmen i Fyrsjukhuset. Klinikerna för öron-näsa-halssjukdomar och mun- och käksjukdomar samt den kirurgiska verksamheten som sker på olika håll av sjukhusbacken kommer också att flytta till nya mottagnings- och operationsutrymmen i det nya sjukhuset.

Nästan 90 000 patienter kommer att besöka mottagningarna i Fyrsjukhuset årligen. På vårdavdelningarna inleds cirka 10 000 vårdperioder årligen. I samband med dess besök utförs cirka 9 000 operationer i det nya sjukhusets operationssalar. Nästan 4 000 barn föds i Fyrsjukhuset varje år.

– Merparten av patienterna och kunderna är barn och deras familjer. En av grundtankarna i planeringen av Fyrsjukhuset har varit att fokusera på familjen. Familjecentreringen syns bland annat i planeringen av sjukhusutrymmena, säger projektchef Riikka Aaltonen.

De flesta patientrummen är enpersonsrum. I barn- och ungdomsklinikens patientrum i andra våningen ingår sängskåp för övernattning av en förälder. För familjer som kan röra sig inom avdelningen finns ett lekrum och en nisch med utsiktsfönster. För föräldrar finns också ett eget vardagsrum och kök.

Tredje våningen kallas "Livets början" och där, i intensivvårdsavdelningen för nyfödda, finns bilden av en svan som breder ut sina vingar i de rymliga familjerummen. Svanen symboliserar intensivvårdsavdelningen. Mamman och bebisen vårdas i samma rum och separeras inte från varandra efter förlossningen. I rummen för prematurer finns, förutom kuvös och vårdutrymmen, också sängar för föräldrarna. Tack vare lämpliga utrymmen och reserverad apparatur kan åtta av rummen omdisponeras till intensivvårdsrum för tvillingar som behöver intensivvård.

För familjerna finns också ett gemensamt utrymme för umgänge och en lekhörna för syskonen.

Specialkunnande inom samma helhet

ÅUCS får nu utrymmen som dess specialkunnande förtjänar, då olika funktioner som ligger splittrade i olika byggnader flyttar in under samma tak. Cancersjukdomar, allvarliga inflammationer och skador på ansiktet kan endast skötas i samarbete mellan öronkliniken och kliniken för mun- och käksjukdomar. I Fyrsjukhusets sjunde våning behandlas patienter med sjukdomar i huvud- och halsområdet.

Allt oftare händer det att patienten hemskrivs samma dag som ingreppet gjorts.

– Vid planeringsarbetet har man beaktat att sådan dagkirurgi blivit allt vanligare. Patienten måste givetvis observeras efter ingreppet men sällan behövs övernattning, säger Aaltonen.

Det faktum att en del av servicen ligger nära varandra inom Fyrsjukhusets väggar betyder bättre service för patienten.

– Vi har planerat det nya sjukhusets utrymmen så att patienten har lätt att röra sig och hitta fram. I utrymmen finns också trivsamma platser där man kan vila sig en stund. Vår strävan är att vara mindre sjukhusliknande och i stället vill vi vara lätta att tala med, säger sjukhusplanerare Annika Lindblom.

Djuren skapar imagen

Det finns tre björngungar på barnavdelningens vägg.

På bilden finns ett patientrum från avdelningen för blod- och cancersjukdomar för barn och unga på femte våningen.

De olika mottagningarna och avdelningarna kännetecknas av olika djurbilder.

– Skärgårdsfaunan ger vårt nya sjukhus en särprägel. Jag misstänker att våra djurbilder kommer att sprida sig med fotografier och i sociala media, säger Aaltonen.

Djurbilderna och de våningsspecifika färgerna underlättar också orienteringen i sjukhuset.

Fyrsjukhuset ska förskönas med konstverk och det första som färdigställts är en 42 meter hög väggmålning som finns i blickfången för alla som stiger in genom huvudentrén. Ett belyst konstverk ska placeras i kaféets entréhall. Läs mera om bildkonsten i Fyrsjukhus.

Personalen stiftar bekantskap med huset

Ungefär 1200 ÅUCS-anställda kommer att flytta till Fyrsjukhuset. Flytten som börjar sista januari nästa år och tar två veckor har redan nu planerats i detalj. Personalen har introducerats till sin nya arbetsplats genom besök. Över 700 anställda har redan gjort sitt bekantningsbesök. På hösten blir flyttförberedelserna och introduktionsarbetet ännu intensivare och då är tonvikten på olika teman samt sjukhusinredningen. 

– Också ur personalens synvinkel är en modern byggnad en enorm förbättring. Personalen får jobba i utrymmen som planerats uttryckligen för dagens sjukhusverksamhet. Detta har säkerligen stor betydelse för arbetsvälbefinnandet. Vi förväntar oss också att det nya Fyrsjukhuset i sig stimulerar rekryteringen av personal, konstaterar Aaltonen. 


Fyrsjukhustes nätsidor

Ändrat : 2.9.2021 10:54
Skapad : 17.6.2021 12:45