Ge feedback om tillgängligheten och skyltarna i våra sjukhus

En av de viktigaste principerna för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är människors likvärdighet. Det betyder till exempel att sjukhusbyggnaderna bör vara tillgängliga jämlikt och för alla som använder utrymmena.

Päivi Helminen

Erfarenhetsexpert Päivi Helminen är med och utvecklar tillgängligheten på sjukhusen inom Åucs. Bild: Suvi Vainio

Vi förbättrar kontinuerligt tillgängligheten i våra sjukhus. Också du kan vara med och ge din värdefulla insats till det här arbetet genom att svara på vår skyltnings- och tillgänglighetsenkät på sidan Feedback.

Tappade du bort dig i något av våra sjukhus? Blev du vilseledd av någon av våra skyltar? Finns det något i våra utrymmen som hindrar dig att röra dig med till exempel rullstol eller har du stött på andra svårigheter då du rört dig i våra utrymmen? I enkäten kan du berätta detaljerat om problemen för oss – också anonymt om du så vill.

Tillgänglighetsarbetsgruppen ansvarar för utvecklingen

Sjukvårdsdistriktet är en stor aktör och äger flera byggnader runtom i Egentliga Finland. Nivån på tillgängligheten varierar i våra byggnader eftersom de är byggda på olika tidsperioder och under de tidigaste perioderna fäste man inte lika mycket uppmärksamhet på tillgängligheten som man gör nuförtiden.

Tillgänglighetsarbetsgruppens uppgift är att förbättra åtkomligheten till utrymmena. Till arbetsgruppens uppgifter hör bland annat att:

  • göra upp en plan för skyltningen
  • förbättra sjukhusområdets skyltning samt
  • utvärdera och utveckla förverkligandet av tillgängligheten.

Arbetsgruppen skapar och föreslår tillvägagångssätt som följs i alla sjukvårdsdistriktets byggnader, såväl i tillgänglighetsinstruktionerna som i skyltningen. Även sjukvårdsdistriktets kundrådsmedlemmar deltar aktivt i tillgänglighetsarbetet.

Här har du din chans att påverka: svara på skyltnings- och tillgänglighetsenkäten

Ändrat : 8.10.2019 15:34
Skapad : 31.5.2019 09:45