​Göran Honga blir vikarierande direktör för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Tidigare direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt, Göran Honga, blir Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts vikarierande direktör från och med 16 juni. Han vikarierar Leena Setälä till slutet av februari 2020 eller åtminstone tills sjukvårdsdistriktet valt en ny direktör som kan inleda sitt arbete. Sökprocessen med att hitta en ny direktör inleds i slutet av sommaren.

Göran Honga

Göran Honga presenterade sig för styrelsen den 21.5. i Åucs T-sjukhus. (Foto: Esa Halsinaho)

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts styrelse beslöt om vikariatet den 21.5.2019. Orsaken till vikariatet är att Leena Setälä sagt upp sig och istället blir Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts strategidirektör från och med 16.6.2019.

Honga var direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt åren 2005–2018 och innan det Jakobstads stadsdirektör. Honga är diplomingenjör till utbildningen och han har också en MBA-examen. Han känner väl till Åucs specialansvarsområde, universitetssamarbetet, de nationella social- och hälsovårdsreformsprojekten samt Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och dess centrala aktörer.

 

Föredragningslistor och protokoll publiceras på finska på internetadressen http://vsshp.ktweb.fi.

Ändrat : 8.10.2019 15:35
Skapad : 21.5.2019 14:10