Hälsocampus Åbo-samarbetet lyfter fram spetskunnande

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Åbo universitet, Åbo Akademi, Åbo yrkeshögskola och Yrkeshögskolan Novia har ingått ett avtal om att tillsammans utveckla Åbo universitetscentralsjukhus campus. Utvecklingsarbetet görs bland annat inom forskning och utbildning under varumärket Hälsocampus Åbo.

Olli-Pekka Lehtonen, Kalervo Väänänen, Vesa Taatila, Mikko Hupa, Samuli Saarni, Örjan Andersson 

Avtalet undertäcknades av Olli-Pekka Lehtonen (vänster), Kalervo Väänänen, Vesa Taatila, Mikko Hupa, Samuli Saarni och Örjan Andersson. I bakgrunden professor, dekan Pentti Huovinen (höger), prorektor Juhani Soini och administrationsservicedirektör Päivi Mikkola. (Foto: Esa Halsinaho)

Såväl nationellt som internationellt sett är Åbo universitetscentralsjukhus campus ett betydande center för medicinsk och hälsovetenskaplig forskningsverksamhet och bildar inom dessa vetenskapsområden Finlands största multidisciplinära utbildningscentra. Bland annat utbildas här flest läkare i Finland.

På sjukhusområdet verkar flera enheter som är gemensamma för avtalsparterna. Till exempel Åbo universitets, Åbo Akademis och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts gemensamma nationella PET-centret och biobanken Auria Biopankki som är gemensam för Åbo universitet och sjukvårdsdistrikten.

Målet med Hälsocampus Åbo-samarbetet är att särskilt utveckla ett tvärvetenskapligt kunnande i enlighet med social- och hälsovårdsreformens målsättningar.

– För Finlands framtida servicesystem är det viktigt att branschöverskridande verksamhet blir bekant redan under studietiden. Ett tätt campusområde främjar forskargruppernas samarbete och innovationsverksamhet. Dessutom får vi synergifördelar av gemensamma stödfunktioner, säger Olli-Pekka Lehtonen, direktör för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

– Med tanke på vår forskning och utbildning, som representerar internationell toppklass, är det viktigt att Åbo universitetscentralsjukhus campus är framgångsrikt också i framtiden, säger Kalervo Väänänen, Åbo universitets rektor.

– Inledningsvis bidrar vi med vårt kunnande inom naturvetenskaper och teknik via vår verksamhet i PET-centret, men jag ser många goda möjligheter i Hälsocampus Åbo också inom våra andra starka områden såsom läkemedelsutveckling och biomaterial, säger Mikko Hupa, rektor för Åbo Akademi.

– Ett mångdisciplinärt hälsocampus ger nya möjligheter till att täta samarbetet mellan olika grupper av sakkunniga inom social- och hälsovården när vi kan samla hela välfärdskedjan i samma utvecklingsmiljö, säger Vesa Taatila, Åbo yrkeshögskolas rektor.

– Samarbetet stärker såväl utbildningen som forsknings- och utvecklingsverksamheten genom att vi effektivare kan utnyttja resurser och nätverk. Samtidigt ökar synligheten både nationellt och internationellt, konstaterar rektor Örjan Andersson vid Yrkeshögskolan Novia.

Utöver att främja förutsättningarna för forskning och utbildning, ska man inom samarbetet utveckla företags- och innovationsverksamheten och dessutom söker man nya lösningar också för administrationen och stödfunktionerna, till exempel vad gäller informationssystem eller biblioteks- och sakkunnigtjänster. Målet är att också möjliggöra arbete över organisationsgränserna mellan aktörerna på Hälsocampus Åbo. Den gemensamma campusimagen ska utnyttjas bland annat vid rekrytering.

Hälsocampus Åbo heter på finska Terveyskampus Turku och på engelska University Health Campus Turku.

Ändrat : 13.9.2019 12:38
Skapad : 18.12.2015 10:29