Hälsocampus Åbo är ett internationellt sett betydelsefullt kunskapskluster

I hälsocampussamarbetet deltar Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Åbo universitet, Åbo Akademi, Åbo yrkeshögskola, Yrkeshögskolan Novia och som ny part Turku Science Park.

Hälsocampus Åbo -samarbetet inleddes i slutet av 2015. Onsdagen den 27.9. undertecknades ett avtal mellan parterna, som definierar målsättningarna för samarbetet. Turku Science Park anslöts till nätverket som ny medlem.

Hälsocampus Åbo -nätverket utvecklar Åbo universitetscentralsjukhus med omnejd som ett internationellt sett högklassigt kunskapskluster som överskrider vetenskapsgränser i anslutning till forskning och utbildning inom medicin och andra vetenskapsområden som handlar om hälsa och välmående. Turku Science Park bidrar till nätverket inom innovationsverksamhet och främjande av näringsverksamhet.

Inom området verkar för parterna gemensamma enheter såsom universitetens och sjukvårdsdistriktets gemensamma nationella PET-centrum och Åbo universitets, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts och specialupptagningsområdets övriga sjukvårdsdistrikts gemensamma Auria Biobank.

Hälsocampus Åbo -parterna ar starkt engagerade i ett gemensamt interprofessionellt och brett samarbete, som redan nu syns inom utbildning, utveckling av FoU-verksamhet och företagssamarbete.

– Hälsocampus Åbo stöder på ett betydelsefullt sätt det läkemedelsutvecklings- och diagnostikkluster, som koncentrerats till Sydvästa Finland, samt utvecklingen av framtidens hälsoteknologi. Hälsocampus är ett av Nordens största forsknings- och undervisningskluster som betjänar arbets- och näringslivet, säger ordförande för Hälsocampus Åbo -nätverkets ledningsgrupp, Åbo yrkeshögskolas vicerektor, Juhani Soini.

I avtalet har man bland annat definierat målsättningar såsom utveckling av förutsättningarna för vetenskaplig forskning och forskarsamarbete, utveckling av parternas undervisnings- och utbildningssamarbete samt utveckling av områdets företags- och innovationsverksamhet. Målsättningen är att stärka Hälsocampus Åbos varumärke, som bland annat stöder rekrytering.

 

Tero Piispanen, Päivi Rautava, Örjan Andersson, Leena Setälä, Vesa Taatila, Kalervo Väänänen, Mikko Hupa, Ulla Achrén

Foto av undertecknandet av kontraktet i Forum Marinum den 27 september 2017. Till vänster: Tero Piispanen (Turku Science Park), Päivi Rautava (Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt), Örjan Andersson (Novia), Leena Setälä (Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt), Vesa Taatila (Turku AMK), Kalervo Väänänen (Åbo universitet), Mikko Hupa (ÅA), Ulla Achrén (ÅA), Päivi Mikkola (Åbo universitet).  

Ändrat : 7.10.2019 09:11
Skapad : 28.9.2017 08:25