Hanna Kivikoski tar över som apotekare vid ÅUCS sjukhusapotek

Styrelsen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt valde specialprovisor Hanna Kivikoski till tjänsten som ÅUCS sjukhusapotekare. Kivikoski har behörighet i social- och hälsovårdsförvaltning. Hon har jobbat som resultatansvarig vikarie för sjukhusapotekaren vid ÅUCS sjukhusapotek under de senaste fem åren. 

Hanna Kivikoski.

På basis av intervjuer ansågs det – med tanke på verksamhetens art, servicetillgången och kostnadsutvecklingen – att Kivikoski innehar en mera omfattande kännedom och uppfattning om behoven av att utveckla läkemedelsförsörjningen och om de framtida utmaningarna än de andra sökandena.  Tre ansökningar till tjänsten inlämnades.

Styrelsen beslöt att den uppgiftsbaserade lönen för tjänsten är 7500 euro per månad. 

Ändrat : 22.6.2022 09:26
Skapad : 22.6.2022 09:15