Helsingfors tingsrätt kräver med sitt beslut att strejken på ÅUCS intensivvårdsavdelning avvärjs

Helsingfors tingsrätt har godkänt Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts krav på tillfällig säkringsåtgärd, som förbjuder vårdarfacken Tehy och Super att inleda strejken på Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS) intensivvårdsavdelning nästa vecka.

– I och med beslutet kan vi nu förhoppningsvis för vår del trygga intensivvården för de patienter som behöver den. Vi anser att det vore mycket viktigt att hitta en lösning i denna arbetskonflikt så snart som möjligt, säger Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts chefsöverläkare Mikko Pietilä.

Strejken kan inte, enligt tingsrättens beslut, på nytt inriktas på ÅUCS intensivvårdsavdelning på det sätt som tidigare planerats. Arbetet återgår till det normala på intensivvårdsavdelning från och med imorgon.


Ändrat : 14.9.2022 13:57
Skapad : 14.9.2022 13:00