Hobbyverksamhet inomhus utan närkontakter tillåts för personer under 20 år från och med måndag

Egentliga Finlands koronakoordineringsgrupp uppluckrar begräsningarna återhållsamt och börjar med barn och unga. Också vuxna får idka utomhushobbyverksamhet från och med nästa vecka, men endast i grupper på högst sex personer.

Smittläget för coronaviruset har blivit bättre i Egentliga Finland. Den färskaste incidenssiffran som anger antalet personer som fått coronasmitta under de senaste 14 dagarna per 100 000 invånare i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är nu 114,7. För en vecka sedan var siffran 136,1.

Andelen positiva coronatestresultat är 3,9 procent av tagna prover. Senaste vecka var denna andel 4,5 procent.

– Trots att incidensen fortfarande är rätt hög hos oss, har siffran gått ner och riktningen är den rätta. Hela regionens befolkning är värd ett stort tack för denna utveckling till det bättre. Dock måste vi vara medvetna om att en fortsatt gynnsam utveckling ingalunda är garanterad, säger chefsöverläkare Mikko Pietilä vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Därför uppluckras begränsningarna fortfarande återhållsamt och man börjar med barn och unga. 

Personer som är födda år 2001 eller senare får idka gruppmotion i grupp både inomhus och utomhus, men övningar inomhus som kunde medföra närkontakter är inte tillåtna. Dessa nya riktlinjer träder i kraft från och med måndagen 26.4.

Trots att inomhusmotion alltså tillåts, bör var och en komma ihåg att coronaviruset kan smitta snabbt och lätt bland annat i omklädningsrum, där människor vistas nära varandra. Helst ska omklädningsrum undvikas.

Barn och unga får inte vara med om tävlingar och matcher till och med 15.5. Om epidemiläget tillåter, planeras att också dessa verksamhetsformer tillåts efter detta datum. 

Vuxna får idka hobbyverksamhet utomhus

Gruppmotion för vuxna utomhus tillåts från och med 26.4. förutsatt att inga närkontakter uppstår. Inte heller får gällande maximigruppstorlek på sex personer överskridas.

Simhallar får öppnas från och med 26.4. för en begränsad klientel med iakttagande av kraven i lagen om smittsamma sjukdomar 58d §.

– I simhallsbassängen, ‑duschen och ‑bastun kan näs-munskydd inte användas och därför är särskild försiktighet obligatorisk, till exempel vad gäller tillräckliga, trygga avstånd, säger Esa Rintala, ansvarig överläkare för smittsamma sjukdomar vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Låg tröskel till coronatestning

Trots att smittfallen minskat, är vi fortfarande i fasen för epidemins samhällsspridning i Egentliga Finland. 

– Därför ska man söka sig till coronatestning genast vid de minsta symtomen och inte utgå från att symtomen skulle bero på allergi, påminner Jutta Peltoniemi som är ansvarig överläkare för smittsamma sjukdomar i Åbo stad.

Sammanfattning över tillåten hobbyverksamhet i grupp fr.o.m. 26.4.2021


​Hobby i grupp inomhus
Hobby i grupp utomhus
​Vuxna (födda år 2000 och äldre), utan närkontakt
Förbjuden
Tillåten
Vuxna (födda år 2000 och äldre), närkontakt tillåten
Förbjuden
Förbjuden
Barn och unga (födda år 2001 och yngre), utan närkontakt
Tillåten
Tillåten
​Barn och unga (födda år 2001 och yngre), utan närkontakt
Förbjuden
Tillåten

Ändrat : 20.4.2021 14:49
Skapad : 20.4.2021 13:00