Hur JHL-strejken påverkar verksamheten vid ÅUCS

JHL har utlyst strejk från tisdag 3 maj till måndag 9 maj och den berör också ÅUCS verksamhet i Åbo.  
Vi beklagar olägenheterna som strejken medför.   

Instrumentservicen vid ÅUCS drabbas av betydande fördröjningar. Dessutom kan tillgången på sjukhusmateriel fördröjas och transporten av material inom sjukhuset kan bli långsammare. Dröjsmålen kan innebära att överenskomna sjukhusbesök måste uppskjutas. Om operationer eller andra ingrepp måste uppskjutas, meddelas patienten personligen om detta.  

Utrymmena och områdena som städas måste sättas i sträng prioritetsordning. Detta betyder att patientutrymmena kommer att städas i första hand. Däremot kommer städningen av sjukhusets andra allmänna utrymmen, såsom hallar och väntrum att ske med längre intervaller och detta kommer att synas.   

Patienternas måltider säkerställs. Läkemedelsförsörjningen fungerar normalt. Vi kan inte garantera att sjukhusets infopunkter kan hållas öppna.   

ÅUCS telefonväxel på nummer (02) 313 0000 är öppen, men betydande dröjsmål i tjänsten är sannolika.  Rådgivningstelefonnumret till ÅUCS Akuten är 02 313 8800 och telefonnumret för rådgivning- och handledning vid social- och hälsovården är 116 117. Dessa telefonnummer ger råd för bedömning av skyndsamhetsgraden för ärendena. I nödfall ring alltid 112.

 

 

Ändrat : 3.5.2022 09:45
Skapad : 3.5.2022 09:30