I Egentliga Finlands kommuner kan man nu ge den tredje coronavaccindosen till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar

Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Social- och hälsovårdsministeriet (STM) har behandlat ärendet och konstaterat att den tredje coronavaccindosen till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar kan påbörjas. Detta betyder att också kommunerna i Egentliga Finland omedelbart kan inleda vaccinationerna för dessa personer. 

– Med den tredje vaccinationsdosen kompletterar man den påbörjade vaccinationsserien för de personer som har ett kraftigt nedsatt immunförsvar, säger infektionsläkare Harri Marttila på ÅUCS. Vi vet att personer med ett kraftigt nedsatt immunförsvar inte får ett lika gott skydd mot corona med två vaccindoser som grundfriska människor får.

Man får genast börja ge de tredje vaccinationsdoserna för dessa personer och de som vaccineras får sin dos från sin hemkommun.

I Egentliga Finland ger man inte ännu den tredje vaccinationsdosen till exempelvis personal inom social- och hälsovården.

– De som är näst i tur är de som har fått sina två vaccinationsdoser med 3-4 veckors mellanrum i januari-februari 2021. Till denna grupp hör främst social- och hälsovårdspersonal samt åldringar, säger Marttila.

När dessa grupper kommer att få sin tredje dos är fortfarande öppet. THL förbereder anvisningar för påbörjande av vaccinering med en tredje dos för denna grupp. De strävar till att ge rekommendationen inom kort.

Vem har kraftigt nedsatt immunförsvar?

THL uppmanar kommunerna att erbjuda en tredje vaccindos som en del av grundvaccinationsserien till de 12 år fyllda, som på grund av sjukdom eller vård har kraftig immunbrist.

Den tredje dosen kan ges då det har gått minst två månader sedan den andra dosen. Den tredje vaccindosen ges i första hand med samma vaccinpreparat som den andra dosen. 

Personer som hör till följande grupper har kraftigt nedsatt immunförsvar: 

   • Organtransplantation
   • Stamcellstransplantation 
   • Svår eller medelsvår medfödd immunbrist
   • Cancer som behandlas med immunnedsättande läkemedel
   • Autoimmunsjukdomar som behandlas med immunnedsättande biologiska läkemedel eller JAK-blockerare
   • Dialys (artificiell artros) eller svår kronisk njurinsufficiens
   • Långt framskriden eller oskött HIV
   • Annat svårt immunosuppressivt tillstånd som bedömts av läkare

Vaccinering med tredje dosen skall inte få fördröja vaccinerande av första och andra dosen i kommunen. 


Ändrat : 17.9.2021 13:16
Skapad : 17.9.2021 13:00