Idrott i grupp utomhus för under 20-åringar tillåts idag

Egentliga Finlands coronakoordineringsgrupp rekommenderar att de som är födda 2001 och yngre får idrotta i grupp utomhus igen. Idrott som innefattar närkontakt är inte ännu tillåten.

Situationen angående coronavirussmittor har förbättrats i Egentliga Finland. Den färskaste incidenssiffran, som alltså anger antalet personer som insjuknat i coronasmitta under de senaste två veckorna per 100 000 invånare, är 136,1 inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. För en vecka sedan var talet 194,7. Coronaläget varierar mycket mellan olika kommuner i landskapet.

– Vi tar en vecka i taget och luckrar upp restriktionerna försiktigt, först de som gäller barn och unga, säger chefsöverläkare vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt Mikko Pietilä.

Pietilä betonar att vi alla vill återgå till ett normalt liv. Vi bör ändå ha tålamod och framskrida med ett skede i taget. På så sätt får vi fira en så coronafri sommar som möjligt.

Fortfarande i spridningsfasen

Egentliga Finland är fortfarande i spridningsfasen, incidenstalet är alltså över 50 och andelen positiva av de som testats för coronavirussmitta är över två procent. För tillfället är talet 4,5 procent.

Däremot har inte längre behovet av sjukhusvård ökat och mängden nya intensivvårdsperioder ser inte ut att öka, åtminstone på kort sikt. För tillfället får 13 patienter vård på grund av coronavirus på Åbo universitetscentralsjukhus. För en vecka sedan var de 19 personer.

Smittkällan kan i huvudsak identifieras, till 72 procent, och majoriteten av smittkedjorna igenkänns.

– I identifieringen av smittkällorna har kommunerna klarat sig bra. Under vecka tolv kunde man identifiera hela 83 procent av fallen, säger överläkare Esa Rintala som ansvarar för skyddet mot smittsamma sjukdomar i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. 

Den regionala coronakoordineringsgruppen i Egentliga Finland beslöt att hålla alla andra rekommendationer i kraft ännu en vecka, det vill säga till och med söndag 25.4.2021.

Coronakoordineringsgruppen tar nästa vecka ställning till om också idrott som utövas inomhus kan tillåtas för under 20-åringar.


Ändrat : 13.4.2021 12:55
Skapad : 13.4.2021 12:00