Ifall den varslade strejken blir av måste ÅUCS intensivvårdsavdelning stängas för tiden 20.–23.9.2022 

 Om strejken som Tehy och Super varslat om förverkligas och om skyddsarbete inte finns att få, måste intensivvårdsavdelningen vid ÅUCS stängas. Tidpunkten för strejken skulle blir mellan tisdag 20.9.22 kl. 00.01 och fredag 23.9.2022 kl. 23.59.

 Före strejken kan endast ett mycket begränsat antal patienter intas för intensivvård på ÅUCS intensivvårdsavdelning.  Under vecka 37, från och med torsdagen den 15:e september, skulle inga nya patienter tas emot på intensivvårdsavdelningen.

 I praktiken skulle detta betyda följande:  

  • Det skulle inte gå att remittera patienter från sjukhusen inom ÅUCS specialansvarsområde till ÅUCS intensivvårdsavdelning under tiden mellan 15:e och 24:e september, utan patientvården måste tryggas av andra universitetssjukhus än Åbo universitetscentralsjukhus. ÅUCS specialansvarområde omfattar Egentliga Finland, Satakunta, Vasa och Åland.  Universitetssjukhusen samarbetar tätt för att säkerställa patienternas liv och säkerhet.  
  • Verksamheten inom enheten för hyperbar syrgasbehandling (HBO) som bedrivs inom ÅUCS intensivvårdsavdelning skulle avbrytas för den tid som strejken pågår och ÅUCS skulle inte kunna behandla patienter som behöver hyperbar syrebehandling.  ÅUCS är den enda enheten i Finland som kan ge hyperbar syrgasbehandling.   Hyperbar syrebehandling är den enda behandlingen som finns för svår dykarsjuka.
  • Dessutom skulle cirka  20 operationer inställas, d.v.s. sådana där intensivvård behövs efter operationen.  Från och med måndagen 12:e september kommer dessa patienter att kontaktas från ÅUCS.   


Ändrat : 9.9.2022 16:53
Skapad : 9.9.2022 16:45