Incidensen i Egentliga Finland nu den högsta någonsin under hela coronaepidemin

Coronasmittan sprider sig kraftigt inom Egentliga Finland. Incidenssiffran är nu 189, den högsta någonsin under den pågående epidemin. För ett år sedan, den 8 mars 2020, konstaterades det första fallet av coronasmitta i Egentliga Finland.

Under detta första år av coronaepidemin har totalt 6 111 fall av coronasmitta konstaterats i Egentliga Finland.

Incidenssiffran anger hur många människor fått coronasmitta per 100 000 invånare under de två senaste veckorna. Denna siffra har stigit under den nyaste uppföljningsperioden till 189 från 158, vilket var siffran under föregående uppföljningsperiod. Andelen positiva coronatester har stigit till 5,2 procent av alla tester som tagits under uppföljningsperioden. 

– Vi har kört förbi läget sådant det var i julas, säger överläkare Esa Rintala, ansvarig läkare för smittsamma sjukdomar inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Smittfallen bland personer som bor i samma hushåll har fullkomligt exploderat. Nästan hälften av alla som fått smittan vet inte varifrån de fått den.

För närvarande vårdas 15 personer på sjukhus på grund av coronasmitta.

– Antalet smittade har 2,5-faldigats på bara en vecka, säger Rintala.

Unga vuxna i majoritet

Merparten av smittorna i Egentliga Finland drabbar personer i åldern 20–29 år.

Coronasmitta enligt ålder.

Bild: Coronavirussmittorna i Egentliga Finland under veckorna 8–9/21 enligt åldersgrupp. De flesta smittade under denna observationsperiod är unga vuxna. 

– Den övergripande utvecklingen av hela coronaepidemin beror nu på hur den unga vuxna befolkningen beter sig. Om alla följer ikraftvarande begränsningar, kan epidemin avta till sommaren, säger Rintala.

­Sjukvårdsdistriktet meddelar Traficom om eventuella begränsningar i kollektivtrafiken

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt gör en anmälan till Transport- och kommunikationsverket Traficom om utredning av möjligheterna att göra begränsningar i kollektivtrafiken. Anmälan görs enligt lagen om smittsamma sjukdomar 58 f §.

– Ännu strängare begränsningar kan införas i kollektiva trafikmedel i syfte att få smittspridningen under kontroll. Nu bör alla knep tas i bruk, säger chefsöverläkare för sjukvårdsdistriktet Mikko Pietilä.

I Egentliga Finland har man med säkerhet konstaterat 64 fall av smitta som förorsakats av modifierat coronavirus. De flesta av dessa fall, eller 61 fall, är av den så kallade brittiska varianten, medan tre av fallen är av den sydafrikanska varianten. Det faktiska antalet smittfall på grund av virusvarianter kan dock vara flerfaldigt. 

Coronakoordinationsgruppen för Egentliga Finland sammanträder regelbundet för att bedöma coronaepidemiläget inom landskapet och för att diskutera medlen att stävja epidemin. Senast sammanträdde koordinationsgruppen på tisdagen 9.3.2021. Några ändringar till gällande rekommendationer gjordes inte under mötet.

Ändrat : 15.3.2021 13:52
Skapad : 9.3.2021 13:30