Influensasäsongen når snart Egentliga Finland

Andelen patienter som insjuknat i influensa har börjat öka i Egentliga Finland. Enligt den preliminära uppskattningen utförd av Åbo universitetscentralsjukhus (Åucs) är virustypen som sprider sig en sådan som finns representerad i säsongens influensavaccin. Man hinner fortfarande skydda sig genom att ta influensavaccinet i tid – och för hela familjen.

En kvinna tar vaccinet.

Det är bra att ta vaccinet nu, eftersom dess skydd utvecklas inom två veckor. Bild: Suvi Vainio

Säsongens första fall av A-influensa, som bekräftats med laboratorieundersökning på Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts område, konstaterades från ett prov som togs den 10 oktober. Sammanlagt tre fall konstaterades i oktober. Andra veckan i november började antalet insjuknade att öka. Efter det har 17 personer konstaterats ha influensa.

– Man kan säga att influensasäsongen snart är här, men den egentliga epidemin har inte börjat än, säger överläkare Esa Rintala som ansvarar för bekämpningen av smittosamma sjukdomar vid Åucs.

På sjukvårdsdistriktets sjukhus har man tills vidare vårdat tre bekräftade A-influensapatienter på vårdavdelningar för vuxna.

– Alldeles preliminära uppgifter tyder på att H3N2-typens A-influensavirus den här säsongen kan bli den dominerande virustypen. Denna virustyp är representerad i säsongens influensavaccin. Därför bekämpar också vaccinet sjukdomen, säger Rintala.

Vaccin för hela familjen

Enligt Rintala skyddar man sig bäst mot den stundande influensasäsongen genom att vaccinera hela familjen. De grupper som är berättigade till avgiftsfritt vaccin är under treåringar, över 65-åringar och långtidssjuka och deras närstående.

– Man försöker se till så att de människor som lätt blir sjuka får vaccinskydd. Därför bekostar staten vaccinet, enligt rekommendation av Institutet för hälsa och välfärd, förutom till riskgrupperna också till deras närstående. För en sjuk person bildas inte tillräckligt skydd av vaccinet, därför är det viktigt att människor som bor i samma hushåll som en riskperson också skyddar sig med vaccin, säger Rintala.

Ifall vaccinet inte finns att få utan avgift, kan man köpa det själv från apoteket med läkarrecept eller gå för att vaccineras till en privat läkarstation. Det är bra att ta vaccinet nu, eftersom dess skydd utvecklas inom två veckor.

Vaccinet skyddar i ett halvt år

– Vaccinet ger skydd för ett halvt år så det ger säkert skydd över influensasäsongen, om man tar det nu.  Skyddet som vaccinet ger mot influensa varierar från 70 till 90 procent, ifall vaccinvirusen är av samma typ som de influensavirus som sprids bland befolkningen. Med högre ålder försvagas vaccinets effekt.

Genom att vaccinera sådana som hör till riskgruppen och personer som fyllt 65 år har det visat sig att sjukhusvård som beror på influensa minskat med i genomsnitt 40–70 procent och dödligheten har minskat med 50–70 procent.

Vaccinet som inskaffats av Institutet för hälsa och välfärd (THL) till Finlands offentliga hälso- och sjukvård innehåller skydd mot två A- och ett B-virus. Privata läkarstationer erbjuder vaccin som innehåller skydd mot två A- och två B-virus.

Det lönar sig också för en allmänt frisk människa att ta vaccinet.

– Influensan är vanligtvis lindrigare för en person som vaccinerat sig och hen tillfrisknar snabbare. det är smart att skydda sig, eftersom sjukdomen är häftig, till den hör eftersjukdomar och man hamnar vara borta från jobbet i minst en vecka, säger Rintala.

Häftigare än förkylning

Influensan kännetecknas av snabbt stigande hög feber, halsont och värk i hela kroppen men ingen snuva.

Vårdanvisningarna är likadana som mot vanlig feber med snuva. De bästa vårdknepen är att vila, dricka mycket vätskor och ta febernedsättande smärtmedicin.

Antibiotika hjälper inte mot influensa, men de kan behövas i vården av eftersjukdomar.

   Influensa:

 • Kommer varje vinter, oftast i början av året.
 • Det finns vaccin mot influensa. Vaccinet skyddar bättre för människor i arbetsför ålder än för åldringar.
 • Också handtvätt och användning av desinficerande handsprit minskar smittorisken.
 • Symtomen varar i 5–7 dagar. 
   

  "Flunsa" eller förkylning (feber med snuva):

 • Flera virus rör sig hela vintern.
 • Det bästa skyddet är att tvätta händerna och använda desinficerande handsprit.
 • Influensavaccinet skyddar inte mot "flunsa" eller förkylning.
 • Symtomen varar i 3–4 dagar.
Ändrat : 18.11.2020 08:57
Skapad : 17.11.2017 10:30