Sjukvårdsdistriktets influensarapport vecka 11

Influensaepidemin pågår aktivt i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts och i hela landet (Institutet för hälsa och välfärd). I Europa influensa-aktiviteten är förhöjd. Det cirkulerar både A- och B-influensa.

Antalet A-influensapatienter i Åucs har ökat. Antalet RSV-influensapatienter har ökat också, mestadels barn.

84 vuxna och 16 barn patienter med A-influensa och 65 vuxna och 83 barn patienter med RSV har varit i sjukhusvård.

På följande bild ser man att antalet besök p.g.a. luftvägsinfektioner i Åucs jour har ökat hela februari:

Diagram av antalet besöken p.g.a. luftvägsinfektioner i Egentliga Finlands Sjukvårddistriktets jour i 2019-2020.

Aktiviteten i influensaepidemin har varit lindrigare än i förra säsongen, men RSV-säsongen är mycket livligare än i förra vintern.


Sjukhushygien och infektionsbekämpning

Åucs / Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Ändrat : 19.3.2020 09:52
Skapad : 13.3.2020 10:05