Sjukvårdsdistriktets influensarapport vecka 51

Influensaepidemin kan anses ha börjat nu eftersom 10 procent av influensaproven varit positiva. Enligt Institutet för hälsa och välfärd har antalet besök på hälsocentralerna ökat. Influensafallen har ökat i Europa, och 10 procent av proverna har varit positiva.

Virusfynden i Åucs laboratoriet för klinisk mikrobiologi och MariCloud (ArcDia Ab) visar att antalet A-influensafall har ökat från och med vecka 47. Därtill har antalet RSV-fall ökat betydligt.

15 fall av A-influensa och sju av RSV-infektioner har fått vård på Åucs.

På följande bild ser man att antalet besök på grund av luftvägsinfektioner på Åucs Akuten i Åbo, Salo, Loimaa och Vakka-Suomi har ökat:

Diagram av antalet besöken p.g.a. luftvägsinfektioner i Egentliga Finlands Sjukvårddistriktets jour i 2019-2020.

Läkarna i området påminns om att pneumokockpneumoni är en snabb och potentiellt livsfarlig sjukdom. Därför är det ytterst viktigt att minnas möjligheten av den hos patienter med hög feber, hosta och högt CRP. I dessa fall måste amoxicillinbehandling påbörjas eller vid behov bör patienten skickas till jouren. 

 


Sjukhushygien- och infektionsbekämpningsenheten

Åucs / Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Ändrat : 18.12.2019 13:20
Skapad : 18.12.2019 13:05