Sjukvårdsdistriktets influensarapport vecka 2

Influensaepidemin har inletts i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Enligt Institutet för hälsa och välfärd har antalet influensafall ökat i många sjukvårdsdistrikt och antalet besök på hälsocentralerna har ökat. Också i Europa ökar antalet influensafall ständigt.

Bilden nedanför visar att antalet A-influensafall i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt nu är högre än i tidigare influensasäsonger:

A-influensafall i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt i influensasäsonger.

På följande bild ser man att antalet A-influensa och RSV-patienter i Åucs har ökat:

24 vuxna och 5 barn A-influensapatienter, och 12 vuxna och 17 barn RSV-patienter har varit på sjukhusvård i ÅUCS.

På följande bild ser man att antalet besöken p.g.a. luftvägsinfektioner i Åucs jour har ökat:

Diagram av antalet besöken p.g.a. luftvägsinfektioner i Egentliga Finlands Sjukvårddistriktets jour i 2019-2020.

Virusfynden i Åucs laboratoriet för klinisk mikrobiologi och MariCloud (ArcDia Ab) visar att de flesta av respitaten är A-influensa. Därtill finns RSV och rinovirusar.

Det är ännu inte möjligt att förutsäga hur stor A-influensaepidemin kommer att bli. RSV-säsongen beräknas att bli större än tidigare.


 

Sjukhushygien- och infektionsbekämpningsenheten

Åucs / Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Ändrat : 9.1.2020 13:01
Skapad : 8.1.2020 12:55