Sjukvårdsdistriktets influensarapport vecka 5

Influensaepidemin pågår i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts område, men aktiviteten har stannat låg. Enligt Institutet för hälsa och välfärd har aktiviteten i influensa varit låg men varierar beroende på sjukvårdsdistrikten. I Europa har influensa-aktiviteten också varierat men varit låg i de flesta länder. Dominerande virusfynden är A-influensavirus i nästan alla länder.

Bilder nedanför visar att antalet A-influensafall i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt hittills har varit lägre än i december, men aktiviteten i RSV ökar fortfarande:

Diagram av A-influensafall i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt i influensasäsonger.Diagram av RSV-fall i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt i influensasäsonger.

På följande bild ser man att antalet A-influensa och i synnerhet RSV-patienter i Åucs har ökat:

34 vuxna och 7 barn med A-influensa och 19 vuxna och 30 barn med RSV har varit i sjukhusvård.

På följande bild ser man att antalet besök p.g.a. luftvägsinfektioner i Åucs jour har stannat nästan på förra säsongens nivå:

Diagram av antalet besöken p.g.a. luftvägsinfektioner i Egentliga Finlands Sjukvårddistriktets jour i 2019-2020.

I virusfynden i Åucs laboratoriet för klinisk mikrobiologi och MariCloud (ArcDia Ab) dominerar RSV. Därtill finns A-influensa och rinovirusar. 

Aktiviteten i influensaepidemin har minskat, och det ser ut att epidemin kan bli tystare än i förra säsongen. RSV-säsongen verkar bli livligare än i förra vintern.


Sjukhushygien och infektionsbekämpning

Åucs / Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Ändrat : 29.1.2020 15:30
Skapad : 29.1.2020 15:15