Sjukvårdsdistriktets influensarapport vecka 50

Influensaepidemin håller på att börja. Enligt Institutet för hälsa och välfärd har antalet besök på hälsocentralerna ökat. Influensafall ha ökat i Europa och 10 procent av proverna är positiva.

Virusfynden i Åucs laboratoriet för klinisk mikrobiologi och MariCloud (ArcDia Ab) visar att antalet A-influensafall har ökat från och med vecka 47. Därtill finns RSV-, rhinovirus- och adenovirusfall.

Åtta fall av A-influensa och fyra av RSV-infektioner har fått vård på Åucs.

På följande bild ser man att antalet besök p.g.a. luftvägsinfektioner på Åucs Akuten i Åbo, Salo, Loimaa och Vakka-Suomi har varit högre än förra influensasäsongen:

Diagram av antalet besöken p.g.a. luftvägsinfektioner i Egentliga Finlands Sjukvårddistriktets jour i 2019-2020.

Läkarna i området påminns om att pneumokockpneumoni är en snabb och potentiellt livsfarlig sjukdom. Därför är det ytterst viktigt att minnas möjligheten av den hos patienter med hög feber, hosta och högt CRP. I dessa fall måste amoxicillinbehandling påbörjas eller vid behov bör patienten skickas till jouren.

 

Sjukhushygien- och infektionsbekämpningsenheten

Åucs / Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Ändrat : 12.12.2019 15:14
Skapad : 11.12.2019 15:20