Sjukvårdsdistriktets influensarapport vecka 7

Aktiviteten i influensaepidemin i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts och i hela landet har stannat låg (Institutet för hälsa och välfärd). I Europa har influensa-aktiviteten stannat låg i nästan alla länder.

Antalet A-influensafall i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt hittills har varit lägre än i december, men aktiviteten i RSV ökar fortfarande (situationen i 12.2.):

A-influensafall iEgentliga Finlands sjukvårdsdistrikt i influensasäsonger.RSV-fall iEgentliga Finlands sjukvårdsdistrikt i influensasäsonger.

Antalet A-influensapatienter i Åucs har ökat med fyra patienter. Antalet RSV-influensapatienter har ökat med 16 fall, mestadels barn:

40 vuxna och 8 barn med A-influensa och 27 vuxna och 51 barn med RSV har varit i sjukhusvård.

På följande bild ser man att antalet besök p.g.a. luftvägsinfektioner i Åucs jour har stannat ganska stabilt:

Diagram av antalet besöken p.g.a. luftvägsinfektioner i Egentliga Finlands Sjukvårddistriktets jour i 2019-2020.

I virusfynden i Åucs laboratoriet för klinisk mikrobiologi och MariCloud (ArcDia Ab) RSV och A-influensa har nästan samma andel. Antalet influensafynden har nyligen ökat.

Aktiviteten i influensaepidemin har stannat låg, men kan öka när sportloven börjar. RSV-säsongen är mycket livligare än i förra vintern. 


Sjukhushygien och infektionsbekämpning

Åucs / Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Ändrat : 4.6.2020 09:42
Skapad : 12.2.2020 13:35