Ingen ökad sjukhusbelastning av den nyaste coronavarianten 

Incidensen av coronavirussmittorna sjunker i Egentliga Finland. Institutet för hälsa och välfärd (THL) meddelar att det senaste incidensvärdet per 100 000 invånare under de två senaste veckorna är 254. Andelen insjuknade med den nya coronavarianten är nu cirka 30 procent av alla coronasmittor som ÅUCS Mikrobiologi konstaterat. 

Tillsvidare är det okänt om den nya omikronvarianten leder till en mera allvarlig sjukdomsform än de tidigare omikronvarianterna.

– BA.5-varianten förefaller att angripa lungorna i mindre utsträckning än fjolårets deltavariant och det verkar sannolikt att den nya varianten ger en sjukdomsbild som är jämförbar med de tidigare omikronvarianterna, säger infektionsläkare Harri Marttila vid ÅUCS.

Antalet nya fall av coronavirussmitta som fastställts genom testning inom hälsovården uppgår numera till knappt 100 per dag, men antalet coronaprov som tas är rätt litet, det vill säga ungefär lika stort som i augusti 2020, vilket betyder att coronatestningen inte på två år varit lika anspråkslös som nu. Andelen positiva testsvar är 30 procent.

Sjukhusbelastningen på grund av coronasjukdom sjunker tillsvidare långsamt och på morgonen 14.6.2022 var antalet patienter som låg inne på ÅUCS med corona 15. Av dessa patienter vårdades merparten med corona som ett bifynd.

 – Den nya coronavarianten syns åtminstone inte ännu som någon ökning av sjukhusbelastningen, vilket givetvis är en positiv nyhet. Det finns hopp om att det lugna läget fortsätter, eftersom epidemivågorna som förorsakats av BA.5-varianten i Sydafrika och Portugal har blivit mindre omfattande än de tidigare vågorna, berättar Marttila.

– ÅUCS klarar av den nuvarande patienttillströmningen väl och ska se till att provtagningskapaciteten under hela sommaren är tillräcklig, säger Mikko Pietilä, chefsöverläkare för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. 

Håll dig hemma om du blir sjuk

Huvudregeln gäller fortfarande: Håll dig hemma om du blir sjuk. Om du har lindriga symtom och ditt allmäntillstånd är opåverkat, behöver du inte kontakta hälsovården eller gå på test. Om du vill, kan du göra ett coronahemtest. THL ger dock en kraftig rekommendation att du under fem dygn undviker kontakter med andra människor än med dem som lever i samma hushåll som du. Denna tid räknas från den tidpunkt då du fick de första coronasymtomen.

Egentliga Finlands coronakoordinationsgrupp sammanträder nästa gång till möte 9.8.2022, såvida inte behov för tidigare möte uppkommer.

 


Ändrat : 14.6.2022 14:31
Skapad : 14.6.2022 13:15