​Intensivvården på ÅUCS– nationell toppkvalitet

Resultaten av intensivvården vid Åbo universitetscentralsjukhus var utmärkt år 2020 i jämförelse med de andra intensivvårdsenheterna i vårt land och klarar sig väl också i internationell jämförelse. 

Personen bär skyddsutrustning på intensivårdavdelningen.

Under år 2020 avled endast 3,3 procent av patienterna under intensivvården vid ÅUCS.  Detta är nästan en procentenhet mindre än medeltalet för Finlands övriga intensivvårdsavdelningar.  Sjukhusdödligheten är också låg för hela ÅUCS och ligger på 6,4 procent.

Över 1700 patienter fick vård på intensiven i ÅUCS i fjol.  De största patientgrupperna vårdades på grund av sjukdomar i hjärta och cirkulationsorgan, för neurokirurgiska, neurologiska, bukkirurgiska och traumatologiska tillstånd.  Patienternas genomsnittliga ålder var kring 60 år.

Intensiven i ÅUCS har tillsvidare under det pågående året behandlat 91 patienter med coronasjukdom.  Dessa patienter har varit i en ålder mellan 17 och 78 år. De vanligaste associerade sjukdomarna som dessa patienter haft har varit övervikt, blodtryckssjukdom och sviktande funktion i hjärta och lungor. Var femte patient har inte haft några associerade sjukdomstillstånd. Under de senaste veckorna har så gott som alla patienter med coronasjukdom på intensiven varit ovaccinerade.

Framgångsrik behandling av coronasjukdomen i Finland

Också dödligheten hos coronapatienterna som vårdats på intensiven på ÅUCS har varit under det nationella genomsnittet, cirka åtta procent. Det ska ändå påpekas att dödligheten i coronasjukdom är mer än dubbelt så stor som dödligheten för alla andra intensivvårdspatienter. Coronadödligheten har trots allt varit betydligt mindre i Finland än på andra håll i världen. Utanför Finland har dödligheten i coronasjukdom varit hisnande 25–40 procent när den varit som värst.  

Docent Mika Valtonen, överläkare för intensivvårdsavdelningen på ÅUCS, förklarar denna markanta skillnad med den framgångsrika coronastrategi som följts vid intensivvården av coronapatienter i Finland: "Rätt patientval, genomgående högklassig vård samt nationell och framgångsrik koordinering av resurserna." Valtonen är också ordförande för Föreningen för intensivvård i Finland.

Vården av intensivvårdspatienterna koordineras nationellt av professor Matti Reinikainens byrå i Kuopio.  Också intensiven på ÅUCS hade beredskap att öka antalet intensivvårdsplatser redan under pandemins första våg.  Men någon betydande ökning i antalet vårdplatser behövdes inte då. Däremot erbjöd ÅUCS några vårdplatser för coronapatienter som remitterades från andra områden i Finland där intensivvårdsbehovet var stort.

Pigg 50-åring

Normalt finns det 24 intensivvårdsplatser på ÅUCS intensivvårdsavdelning. Upptagningsområdet utgörs av hela ÅUCS specialansvarsområde, det vill säga sjukvårdsdistrikten Egentliga Finland, Satakunta och Vasa.  ÅUCS intensivvårdsavdelning fungerar också som nationellt center för hyperbarisk syrebehandling och tar emot patienter för syrebehandling under övertryck från hela riket. Intensivvårdsavdelningen sorterar under ÅUCS verksamhetsområde Totek som också omfattar operativa tjänster, en smärtklinik och en andningsstödsenhet.  ÅUCS intensivvårdsavdelning har varit verksam nu i 51 år. Jubiléet firades nyligen med en fördröjning som berodde på – corona.

Mika Valtonen och Kaj Stenvall avslöjar verket.

Mika Valtonen och Kaj Stenvall avslöjar verket Greetings beställd av konstnären. Arbetet kommer att placeras i lobbyn på intenvvårdavdelningen.


Ändrat : 17.11.2021 10:32
Skapad : 8.10.2021 14:00