Inträdesbiljetten till lillajulsfesterna – vaccin

Coronaläget i Egentliga Finland blir allt svårare. Både antalet smittor och incidensen ökar kraftigt.  Epidemin belastar särskilt barnfamiljer.

Andelen positiva coronatestsvar av alla tagna tester står nu rekordhögt på 9,9 procent.

– Fastän vi får tag i smittfallen, cirkulerar det antagligen ännu fler smittor i samhället än vad vi får tag på. Antalet smittor är stort, trots att det tas färre prov nu än vad som togs under tidigare toppar av epidemin, säger överläkare Esa Rintala som ansvarar för smittsamma sjukdomar i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.  

De flesta smittorna bland 5–14-åringar

Smittor förekommer överallt i Egentliga Finland och några områden med särskilt avvikande höga smittfall finns inte. Största delen av smittorna härstammar från samma hushåll. Smittorna från närkretsen och hos elever har också ökat.

Den största gruppen besmittade är i åldern 5–9 år och den näststörsta gruppen 10–14 år. I vissa fall har barnen sedan överfört smittan till andra familjemedlemmar. I Egentliga Finland är incidensen under de senaste 14 dagarna bland barn under 12 år nu över 500 per 100 000 invånare. Incidensen för ovaccinerade personer över 12 år är redan över 700.

Den färskaste incidenssiffran (som anger antalet personer som fått coronasmitta under de senaste 14 dagarna per 100 000 invånare) i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts område är nu 209. För en vecka sedan var incidenssiffran 147.

Däremot har förekomsten av coronasmitta bland medelålders personer och personer i arbetsför ålder aningen minskat. Andelen besmittade bland personer med främmande modersmål har också minskat.

Merparten av dem som behöver sjukhusvård är dock fortfarande personer med främmande modersmål och ovaccinerade personer. Förra veckan var genomsnittsåldern hos dem som intagits för sjukhusvård 59,8 år.  Hos barn är coronasmittan oftast fortfarande en lindrig sjukdom.

Bästa kalasklädseln – munskydd

Då läget försämrats förbjöd Sydvästra Finlands regionförvaltningsverk (RFV) på måndagen 15.11.2021 offentliga tillställningar med över 50 deltagare samt offentliga inomhusmöten. Bestämmelsen är i kraft inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt under tiden 16.11–16.12.2021. Tillställningar med över 50 deltagare får ordnas om arrangörerna tar i bruk covidintyget (coronapasset).

Då större privata tillställningar arrangeras, är det viktigt att bete sig coronasäkert, bland annat genom att använda näs-munskydd.

– Någon omfattande allmän rekommendation om distansarbete gäller inte längre, men arbetsgivarna måste främja coronasäkra arrangemang, vilket bland annat omfattar distansarbete, om arbetsuppgifterna tillåter detta, säger Mikko Pietilä, chefsöverläkare för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.  

Näs-munskydd rekommenderas fortfarande i stor omfattning och i alla situationer, särskilt inomhus.

Vaccinationsarbetet framskrider väl i Egentliga Finland:  vaccinationstäckningen bland dem som är 12 år eller äldre är nu 87,5 procent för den första vaccindosen och 82 procent för den andra dosen.  


Ändrat : 16.11.2021 14:21
Skapad : 16.11.2021 14:00