Janne Saarinen utnämnd till projektchef för hela sote-strukturreformen som förvaltas av Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Ekon. mag. Janne Saarinen har utsetts till chef för hela det sote-strukturreformsprojekt som förvaltas av Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Han övergår till den nya uppgiften från posten som chef för resultatområdena sjukhusservice och serviceproduktion vid Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt.  

Janne Saarinen.

Olika strukturreformprojekt kommer att genomdrivas inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt till ett totalvärde på 12 miljoner euro.  Sommaren 2020 beviljade social- och hälsovårdsministeriet understöd på 9,7 miljoner euro för projekten och resten ska distriktets kommuner och kommunförbund finansiera.

Följande projekt ingår i det överbryggande strukturreformprojektet:

1. projektkoordineringen inom landskapet
2a. ordnande av sotecentralerna, modellering av servicekedjorna och ‑helheterna,
2b utveckling av ledarskap med kunskap,
2c. grundande av övervakningscentralen,
3a. ruttkarta för avlägsna servicepunkter,
3b. beredning av konsolideringen av klient- och patientdataregistren,
3c. förenhetligande av registreringspraxis och
4. kunskaps- och stödcenter för barn och unga.

Egentliga Finlands sote-chefsmöte, som fungerar som styrgrupp för statsunderstöden, godkände den exekutiva planen 11.9.2020.   Hela sote-strukturreformprojektet som förvaltas av Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt pågår t.o.m. 31.12.2021.

Janne Saarinen börjar sitt arbete som projektchef i början av oktober.  Han rapporterar till direktören för sjukvårdsdistriktet Matti Bergendahl.


Ändrat : 1.10.2020 17:20
Skapad : 1.10.2020 17:15