Jesper Ekelund inleder arbetet som direktör för psykiatrin

Medicine doktor Jesper Ekelund börjar jobba som ny direktör för resultatområdet psykiatri vid sjukvårdsdistriktet på fredag 1.9. Till tjänsten hör också, som en ny uppgift, att fungera som ansvarig läkare inom resultatområdet.

I slutet av augusti klarnade det att Ekelund också blivit vald till chefsöverläkare på Vasa centralsjukhus. Han kommer att arbeta i Åbo hela hösten. Nuvarande chefsöverläkaren på Vasa centralsjukhus Auvo Rauhala går i pension i mars.

"Jag visste inte om chefsöverläkartjänsten då jag tog emot jobbet i Åbo. Det är förstås olyckligt att de här två uppgifterna nu blev så här på varandra."

Den mångprofessionella arbetsgrupp som arbetat med fusionen fortsätter arbeta med processerna.

"Jag hoppas att arbetet med att leda det psykiatriska resultatområdet trots allt inte är personberoende", säger Ekelund.

Sjukhusdirektör Petri Virolainen säger att fusionen av psykiatrin och omorganiseringen av verksamheten nu är i ett sådant skede att Ekelunds arbetsinsats behövs i Åbo under hösten.

"Ifall Ekelund tar emot uppgiften som bli ledig i Vasa i mars, bör det väljas en annan person till tjänsten som direktör för resultatområdet psykiatri. Detaljerna om valet klarnar under höstens gång."

Ändrat : 6.9.2017 12:32
Skapad : 6.9.2017 12:30