Jyrki Heikkilä utsedd till direktör för verksamhetsområdet psykiatri vid ÅUCS

Jyrki-Heikkilä., i bakgrundet sairaala.

Medicine doktor Jyrki Heikkilä har utnämnts till ny direktör för verksamhetsområdet psykiatri vid Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS) från och med 1.9.2021.

Innan han blev anställd vid ÅUCS 2018 arbetade Jyrki Heikkilä sedan 1990 som biträdande överläkare och överläkare vid Åbo stads mentalvårdstjänster och psykiatri, som överläkare vid stadens psykiatriska specialområde samt som direktör för resultatenheten för mental- och missbrukartjänsterna fram till år 2017Sedan 2018 har han arbetat som direktör för ansvarsområdet psykoser vid ÅUCS.  Heikkilä har lång erfarenhet som chef och ledare.

Jyrki Heikkilä säger sig vänta med intresse på de regionala möjligheterna som social- och hälsovårdsreformen öppnar.

– Jag hoppas på modiga strukturreformer.  Det är särskilt viktigt att uppnå de centrala målen för reformen inom mentalservicen uttryckligen på grund av behovet av ett holistiskt och flercentrerat arbetssätt.  Mentalvårdstjänsterna är kraftigt centrerade till specialsjukvården, vilket dessvärre lett till att specialsjukvården överbelastats. Men vi har dock redan kommit i gång med reformer.

– Jag hoppas att vår personal och de som är i behov av våra tjänster ser och inser vilka alla möjligheter att utveckla hela fältet som nu står inom vårt räckhåll, säger Heikkilä. 

Styrelsen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt beslöt om utnämningen vid sitt möte 17.8.2021. 

Ändrat : 17.8.2021 14:08
Skapad : 17.8.2021 13:00