​Kaj Metsärinne utnämnd till direktör för medicinska verksamhetsområdet vid ÅUCS

Kaj-Metsärinne-, i bakgrunden sjukhus.

Docent Kaj Metsärinne har utnämnts till ny ledare för det medicinska verksamhetsområdet vid ÅUCS.  Utnämningen träder i kraft 1.9.2021.  Uppgiften blev ledig då Ilkka Kantola avgick med pension.  Metsärinne har redan tidigare arbetat som vikarie för direktören för det medicinska verksamhetsområdet.   

Metsärinne har lång chefs- och ledarerfarenhet. Han har tjänstgjort som avdelningsöverläkare och överläkare i över 23 år och som chef för ansvarsområdet nefrologi ända sedan ansvarsområdet grundades år 2013.  Dessutom har han arbetat som administrativ överläkare vid HUS.

– Den annalkande social- och hälsovårdreformen kommer att ändra på mycket och jag ser med tillit framåt att få förverkliga den strategiska och operativa planeringen av vårt stora verksamhetsområde, säger Metsärinne.

Det medicinska verksamhetsområdet omfattar ansvarsområdena intern medicin, lungsjukdomar, hudsjukdomar, klinisk genetik samt arbetsmedicin och trafikmedicinska polikliniken.  

Styrelsen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt beslöt om utnämningen vid sitt möte 17.8.2021.  


Ändrat : 17.8.2021 13:56
Skapad : 17.8.2021 12:45