Kampanjen #TestAndChill kör igång i Egentliga Finland för att bromsa corona bland unga

Idag startar en kampanj riktad till ungdomarna i Egentliga Finland. Kampanjen påminner om att det är bäst att bli hemma om man känner av de minsta coronasymtomen. Dessutom vill kampanjen ge en puff för coronatestning.

Corona har spridit sig särskilt bland unga människor. Ungefär hälften av alla coronasmittor i oktober i Egentliga Finland gällde personer under 30 år.  De flesta smittfallen förekommer i detta nu inom familjen och i närkretsen.  Spridning från dessa infektionshärdar sker bl.a. till skolorna.  Inom landskapet har vi coronavirussmittor särskilt i Åbo, Salo och Reso.  Coronapandemigruppen har märkt att folk inte längre söker sig till Corona testning lika ivrigt som i början av hösten.

Stanna hemma och gå på test

Målsättningen för kampanjen är att väcka unga i dessa exceptionella tider. Budskapet är: Det är väldigt viktigt att stanna hemma om man känner av de allra lindrigaste flunsasymtomen. Och att söka sig då för coronatestning.  De unga väcks till insikt genom att vädja till deras känslor och fantasier.

– Vi har märkt av en viss coronatrötthet. Kampanjen vill utmana ungdomar och yngre vuxna att ta till kämpatag just nu, så att alla kalas nästa år kan ordnas som sig bör – tänk bara på sportlovet, valborg, musikfestivaler, sportturneringar, studentkalas, gulnäbbsintagningar och alla andra härliga sammankomster. Vi vill väcka de unga genom att hjälpa dem att inse att alla val som var och en av oss gör i vardagen är betydelsefulla för att stoppa coronaspridningen, säger Maria Roos, kommunikationsdirektör för sjukvårdsdistriktet. 

Kampanjbild.Regionens kommuner är med

Utgångspunkten för kampanjen är nå de unga genom de kanaler och på de ställen där ungdomarna rör sig. Vi kommer att se kampanjen på sociala medier och genom olika kommunala kanaler – inom idrottsföreningar, ungdomsorganisationer, scoutrörelsen, körer, bibliotek och ungdomsgårdar.

– Nu vill vi ha stopp på coronaspridningen i Egentliga Finland.  Vi utmanar alla aktörer inom landskapet att haka på och sprida informationen om hur vi ska kuva corona, säger Esa Rintala, ansvarig överläkare för smittsamma sjukdomar vid Åucs.

Kampanjen TestAndChill har designats av Egentliga Finland sjukvårdsdistrikt och redan från början har städerna Salo och Åbo varit med.  Alla regionens kommuner är också med för att föra vidare detta viktiga budskap som ska gagna alla ungdomar inom vårt landskap.

www.testandchill.fi

Ändrat : 17.11.2020 17:20
Skapad : 17.11.2020 08:00