Kom rökfri till Åucs

När en person får veta att hen har en allvarlig sjukdom, kan fortsatt tobaksrökning inte försvaras på något sätt. Rökfrihet har en avgörande betydelse för hur väl behandlingen biter. Åbo universitetscentralsjukhus (Åucs) sporrar alla sina patienter och hela sin personal till rökfrihet.

Sjö landskap. 

Rökfrihet är en väsentlig del av operationsförberedelserna.  Faktum är att av alla medel som påverkar operationsriskerna är rökfrihet den i särklass mest effektiva. Rökfrihet spelar en väsentlig roll för alla sjukdomar.

– Tobaksrökning försämrar behandlingsresultaten då cancer behandlas med läkemedel eller strålbehandling. Dödligheten i bröstcancer minskar med en tredjedel för dem som slutar röka – detta bara som ett exempel. Tilläggsnyttan av nya, effektiva cancermediciner är ofta rätt marginell och överlevnadsnyttan kan inskränka sig till bara någon månad. Cancerläkaren Sirkku Jyrkkiö säger att rökfrihet borde vara ett självklart mål under behandlingen av cancer.

Det hör till plikterna för dem som arbetar professionellt inom sjuk- och hälsovården att diskutera frågan om tobaksavvänjning.  "Kom rökfri till operation" – så lyder verksamhetsmodellen som utvecklats i samarbete mellan Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och Åbo stad. När operationsplanen uppgörs, uppmanas rökande patienter att sluta röka.  Patienten borde då övergå till substitutionsbehandling två månader före den planerade operationen. På detta sätt garanteras att patienten tryggt kan genomgå operationen.

– Tobaksrökning nästan fördubblar risken för behovet av intensivvård eller för septisk chock efter operation. Dödsrisken är 17 procent högre för rökande än för rökfria patienter.  Då tobaksrökning avslutas två månader före operationen, läks operationssåret bättre och risken för andningsproblem, lunginflammation och blodproppar minskar. Ingrepp på skelettet hos rökfria operationspatienter läks snabbare och operationsrelaterade hjärtinfarkter och stroke förekommer mera sällan än hos rökande patienter, berättar anestesispecialistläkare Ari Katila

Han vet också berätta att operationer som inbokats för ett visst datum har flyttats framåt på grund av att patienten röker.

Rökare har fler sjukdomar

Den viktigaste hälsoförsämrande faktorn bland den arbetsföra befolkningen är fortfarande tobaksrökning. Rökning ökar sjukligheten, försvagar konditionen och försämrar sömnen för rökaren. Rökning under graviditet kan likställas med kemiskt våld mot det växande fostret.

– En enda cigarrett som den gravida mamman röker leder till 15 minuter av syrebrist för fostret. För att säkerställa mammans och barnets hälsa har varje rökande kvinna rätt till tobaksavvänjning, säger avvänjningsskötare Päivi Grönroos.

Visserligen minskar rökning bland den finska befolkningen, men fortfarande röker nästa var femte finländare. De negativa ekonomiska konsekvenserna av rökning är betydande. Kostnaderna för ett års cigarrettkonsumtion uppgår till cirka 2000 euro för rökaren. 

– De som slutat röka berättar att huden och håret mår bättre, andningen och kläderna slutar lukta tobak, sömnen blir bättre, andningen lättare och det är mer bekvämt att röra på sig. Konditionen förbättras och tobaken styr inte längre livet. Den före detta rökaren behöver inte längre skamset söka sig en rökplats. När rökaren blivit kvitt tobaken, kan hen vara stolt över sig – en mångårig dröm har gått i uppfyllelse, berättar Grönroos.

31.5. är den internationella tobaksfria dagen

– Vi firar den internationella tobaksfria dagen 31.5.  Om du röker – fimpa nu! Jättebra om du är rökfri! Tillsammans gör vi Finland rökfritt, sporrar tobaksavvänjningsgruppen vid Åucs.

Fakta:

Hjärt- och blodkärlssjukdomarna skördar mest död i världen. Tobaksrökning eller exponering för tobaksrök i omgivningen ligger bakom vart åttonde dödsfall p.g.a. hjärtsjukdom. Tobaksrökning är, vid sidan om högt blodtryck, den viktigaste risken för hjärt- och blodkärlssjukdomar.

Man har beräknat att varje rökare förorsakar en tilläggskostnad på upp till 4000 euro för sin arbetsgivare. Arbetsgivaren bör sporra arbetstagarna till rökfrihet och det lönar sig för varje chef att hänvisa rökande anställda till företagshälsovården för tobaksavvänjning.

Tobaksavvänjningsgruppen vid Åucs:

Cancerspecialistläkare Sirkku Jyrkkiö

Anestesispecialistläkare Ari Katila

Lungspecialistläkare Maritta Kilpeläinen

Tobaksavvänjningsskötare Päivi Grönroos

Ändrat : 8.10.2019 09:49
Skapad : 31.5.2018 08:50