Regionala coronasamarbetsgruppen bedömer nästa vecka återgång till närundervisning i skolorna

Incidensen för coronaviruset har minskat i Egentliga Finland i jämförelse med toppsiffrorna i december. Smittläget kan dock snabbt förändras, då effekterna av eventuella sammankomster under julhelgen kommer till synes. Alla onödiga kontakter med andra människor måste nu undvikas.

Regionala coronasamarbetsgruppen i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt tar beslut om rekommendation för eventuell återgång till närundervisning inom grundundervisningen nästa vecka.

Under julen konstaterades dagligen ca 15–30 nya coronasmittor i Egentliga Finland.  Incidenstalet för coronainfektioner i Egentliga Finland under den senaste tvåveckorsperioden är nu 142 per 100 000 personer.  För en vecka sedan (22.12.) var siffran 182,4.

Incidenstalet i regionen är fortfarande högst i Åbo (213/100 000), men har sjunkit i jämförelse med tidigare veckor. Coronsamarbetsgruppen hade möte på tisdag morgon och beslöt att hålla i kraft de tidigare rekommendationerna för Egentliga Finland.  Rekommendationerna är således i kraft t.o.m. 10:e januari.

– Det är otänkbart att lätta på rekommendationerna nu. Allra först måste vi se hur helgerna eventuellt inverkar på epidemiläget. Det kommer också att vara av väldigt stor betydelse hur vi firar nyårsafton, säger överläkare Esa Rintala, ansvarig för smittsamma sjukdomar i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Han påminner om att smittorna sker fortfarande främst inom familj och närkrets samt på arbetsplatserna. Därför finns det all orsak att fira också årsskiftet i så små grupper som möjligt.

Munskydden fortfarande i högstadiet

Coronasamarbetsgruppen har tidigare rekommenderat distansundervisning för andra stadiets läroverk och för högstadiet samt klasserna 4–6. Rekommendationen gällde höstterminen. Om smittläget tillåter, eftersträvas nu återgång till närundervisning inom grundutbildningen. För andra stadiets läroverk rekommenderas att undervisningen sker i hybridform, d.v.s. att när- och distansundervisning kombineras.  Högskolorna fortsätter ge undervisningen på distans.

– Förberedelserna är igång med tanke på att vårterminen inom grundutbildningen startar i form av närundervisning.  Vi måste dock vara beredda att återgå till distansundervisning, och vid behov med kort varsel, säger chefsöverläkare Mikko Pietilä vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Coronasamarbetsgruppen sammanträder nästa gång på tisdagen 5:e januari.  Då sker en mer detaljerad bedömning av rekommendationerna för skolundervisningen mot bakgrund av gällande epidemiläge.

Rekommendationen om användning av munskydd inom högstadiet och andra stadiets läroverk hålls oförändrad.  Särskild uppmärksamhet bör fästas vid hälsosäkerheten under skolmåltiderna.

Coronasamarbetsgruppen poängterar särskilt att det är viktigt att använda munskydd på arbetsplatserna för att förhindra epidemispridningen.

Ändrat : 30.12.2020 09:18
Skapad : 29.12.2020 14:30