Coronakoordinationsgruppen uppluckrade rekommendationerna för motionsutövning inomhus för vuxna – men fortfarande är simhallarna inte tillgängliga

Coronasituationen i Egentliga Finland har på det hela taget lättat en aning. På tisdagen sammanträdde coronakoordinationsgruppen och på mötet uppluckrades rekommendationen som gruppen givit gällande träning och -motion inomhus av vuxna. Från och med nästa vecka är det tillåtet att arrangera motion utomhus i mindre grupper på högst 10 vuxna.

Coronaläget varierar kommunvis inom landskapet. Egentliga Finlands coronakoordinationsgrupp rekommenderar att de gällande rekommendationerna för att förhindra spridningen av corona hålls i kraft t.o.m. 7.3.2021. Egentliga Finland är fortfarande i spridningsfasen för epidemin och därför kan man inte frångå rekommendationerna gällande mun- och nässkydd, sammankomstbegränsningar eller rekommendationen om maximalt distansarbete. Enligt rekommendationen fortsätter också hybridundervisningen i andra stadiets läroverk.

Coronakoordinationsgruppen bestämde dock om vissa lättnader i begräsningarna som gäller vuxna personer som tränar individuellt inomhus. Lättnaderna träder i kraft från och med 22.2.2021.

– I praktiken gäller detta vuxna som tränar i gym. Rekommendationen är nu den att det högsta antalet vuxna som tillåts i gymutrymmena är hälften av det totala antalet personer som tillåts och att varje kund ska ha tillräckligt med utrymme, d.v.s. att säkerhetsavståndet på två meter kan hållas. Kunderna rekommenderas använda mun- och nässkydd och under hela träningen, påminner Esa Rintala, ansvarig överläkare för smittsamma sjukdomar i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Coronasamarbetsgruppen rekommenderar att privata aktörer också följer dessa begränsningar.

Simhallarna håller stängt

Coronakoordinationsgruppen poängterar att träning och motion i grupp inte är tillåtet för vuxna inomhus. Inte heller kan restriktionerna som gäller simhallar lindras. Däremot lindrade koordinationsgruppen rekommendationerna för träning och motion i mindre vuxengrupper utomhus. Också denna lindring träder i kraft från och med nästa måndag, 22.2.2021.

– Nu kan alltså vuxna motionera och träna i mindre grupper utomhus, men gruppstorleken får inte överstiga tio personer och säkerhetsavstånden måste kunna hållas, berättar Esa Rintala.

Coronaviruset smittar fortfarande på arbetsplatserna

Antalet coronasmittade personer i Egentliga Finland har ökat på arbetsplatserna i jämförelse med tidigare veckor. Förekomsten av smitta och av exponeringar är fortfarande hög inom närkretsen och bland personer som bor i samma hushåll. Numera kan ca 70 procent av alla smittkällor spåras.

– Läget ser en aning mer hoppingivande ut. Antalet nya fall per dygn har varit sjunkande under de senaste två veckorna och också incidenstalet per 100 000 invånare har sjunkit. Under de senaste två veckorna var incidensen 90,4. Jag anser att en striktare användning av näs-munskydd skulle ha förebyggt många smittor på arbetsplatserna, där smittor är, beklagligt nog, vanliga, säger Esa Rantala.

Igår konstaterades 41 nya coronasmittfall i Egentliga Finland. Antalet fall med muterat coronavirus inom sjukvårdsdistriktet är 11, alla av den brittiska virusvarianten.

Andelen positiva coronatestsvar är nu 2,2 procent av alla tagna tester. Denna siffra har varit lika låg senast före jul. Under vecka 6 uppsökte nästan 7 500 personer coronatestning. Antalet utförda test sjönk endast litet jämfört med tidigare veckor. För närvarande är 6 patienter intagna på Åucs för vård p.g.a. coronainfektion.

I Egentliga Finland har ca 28 000 doser vaccin getts t.o.m. 15.2.2021. Av dessa har ca 20 200 varit första vaccinationer och nästan 8 000 har varit boostervaccinationer.

Det är möjligt att skriva studenten i karantän

På tisdagen bestämde coronakoordinationsgruppen för Egentliga Finland att kommunerna kan under strikta betingelser tillåta deltagande i studentexamen också för abiturienter som beordrats i karantän. Utgångspunkten är att abiturienten kan uppvisa så färskt negativt coronatestsvar som möjligt och att hen inte har några infektionssymtom. Studentskrivningarna är möjliga för abiturienter i karantän, om läroverket ordnar separat utrymme för abiturienten under den tid som skrivningarna pågår. Abiturienten måste bl.a. lova att komma med privatbil till skrivningarna.

Lärare kan inte tvingas att fungera som examensövervakare av abiturienter som beordrats i karantän. Kommunerna fattar beslut om hur studentskrivningarna i praktiken kunde ordnas om abiturienter är i karantän.

Ändrat : 23.2.2021 12:30
Skapad : 16.2.2021 15:00