Kulmen av coronaepidemin passerad i Egentliga Finland 

Kulmen av coronapandemin nåddes 23.3.2022, då tvåveckorsincidensen per 100 000 invånare uppnådde siffran 1967. Under den pågående vårdarstrejken, från och med 1.4.2022, har betydligt färre coronatester tagits än i mars. Därför kan det aktuella antalet konstaterade smittfall eller incidenstalet inte jämföras med tidigare siffror. 

– Epidemin började dock klart lugna sig redan innan strejken utbröt. Dessutom har antalet nya sjukhusvårdperioder vid ÅUCS minskat redan tre veckor i följd.  Det verkar alltså som om läget skulle hålla på att lugna sig, säger infektionsläkare Harri Marttila vid Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS). 

På tisdagsmorgonen 12 april låg 26 patienter inne för coronasjukdom och av dem behövde färre än fem intensivvård. För 21 av dessa patienter var coronasmitta den primära orsaken till sjukhusvården. Trots att belastningen på specialsjukvården minskat, ligger ännu ett stort antal patienter inne för vård på grund av coronasjukdom inom primärvården. Siffran för Egentliga Finland är cirka 40 patienter. 

Trots att epidemikulmen redan är passerad, cirkulerar ett stort antal coronainfektioner fortfarande bland befolkningen. Av coronatesterna är andelen positiva testresultat enligt de färskaste siffrorna i Egentliga Finland 51 procent.

– Vi har visserligen kravlat oss upp ur vaken, men är inte ännu på stranden, än mindre inne i trygg och skön bastuvärme, beskriver Marttila läget. 

Fjärde vaccindosen är viktig för 80-plussarna

I Finland har 80-plussarna vältäckande vaccinskydd. Nästan 97 procent av den över 80‑åriga populationen har fått den första vaccindosen. Andra dosen har knappt 96 procent av denna åldersgrupp fått, och för den tredje vaccindosen är siffran 88,5 procent. Ännu har ingen statistik gällande den fjärde vaccindosen publicerats.

– Jag skulle bedöma att cirka en fjärdedel av invånarna i Egentliga Finland som är över 80 år har fått den fjärde vaccindosen, säger Harri Marttila.

Den fjärde dosen är viktig för denna åldersgrupp. Det kan i många fall ha varit rätt längre sedan den tredje vaccindosen och effekten av den kan ha försvagats. Anhöriga till vår äldrebefolkning har en viktig funktion i att hjälpa de gamla. De kan exempelvis behöva hjälp med transport för att få den fjärde vaccindosen given.

– Särskilt under strejken är det utomordentligt viktigt att vi tar hand om våra seniorer och att särskild försiktighet iakttas, säger chefsöverläkare Mikko Pietilä

Egentliga Finlands coronakoordinationsgrupp har inte vid sitt möte 12.4.2022 ändrat gällande rekommendationer. Rekommendationerna för användning av näs-munskydd är de samma som Institutet för hälsa och välfärd (THL) utgett. Också i övrigt är de tidigare anvisningarna aktuella och i kraft: använd näs-munskydd, tvätta händerna, håll tryggt avstånd till andra människor i större folksamlingar. 


Ändrat : 12.4.2022 13:40
Skapad : 12.4.2022 13:30