Kvalitetserkännande för urologutbildningen vid Åucs

Åucs är nu ett certifierat europeiskt utbildningscenter i urologi. Vid bedömningen fästes särskild uppmärksamhet vid stödet och handledningen för ST-läkarna.

 Kari Syvänen ja Ville Sell.

En praxis som EBU särskilt berömde var tutorverksamheten. Specialistläkare Kari Syvänen (till vänster) är tutor för ST-läkare Ville Sell.

Kvalitetserkännandet gavs av organisationen European Board of Urology (EBU) som ansvarar för urologutbildningen inom den europeiska urologföreningen. Målsättningen är att utveckla utbildningen av ST-läkare som specialiserar sig på urologi och att skapa jämn kvalitet i utbildningen.

– Eftersom vi vill utveckla vår utbildning sökte vi kvalitetserkännande. Våra ST-läkare är nu i bättre läge då vi upptagits bland de certifierade utbildningsenheterna. Således blir det lättare att göra studiebesök till andra europeiska centra, och vi för vår del kan också attrahera läkare från andra länder som vill specialisera sig vid Åucs. EBU beviljar stipendier för dessa ändamål, säger Kari Syvänen, specialistläkare i urologi.

Universitetscentralsjukhusen i Uleåborg och Helsingfors har redan tidigare erhållit kvalitetserkännande för sin urologutbildning. Första steget i ansökningsprocessen går ut på att insamla exakt information om verksamheten enligt på förhand bestämda kriterier.  

– I vår ansökan beskrev vi det nationella specialiseringsprogrammet för läkare i Finland samt vårt eget specialiseringsprogram. Våra läkare i specialiseringsskedet förde bok över antalet ingrepp som de utfört och besvarade en del frågor. Frågorna gällde bland annat hur väl läkarna har möjlighet att gå på utbildning, om de har tillgång till nödvändig litteratur och om de har möjligheter att bedriva forskning. EBU vill veta om läkarna i specialiseringsskedet får utbildning eller om de endast räknas som rå arbetskraft, förklarar Syvänen.

I början av hösten besökte två utländska granskare Åucs. De besökte utrymmena och intervjuade överläkare Peter Boström, specialistläkare Kari Syvänen och läkarna i specialiseringstjänst. Under diskussionerna gick man också igenom forskningsverksamheten. Åucs fick godkännandet från EBU i slutet av november.  

Gott sysselsättningsläge

På den urologiska enheten vid Åucs arbetar kontinuerligt två eller tre ST-läkare. En eller två läkare får sin urologexamen i Åbo årligen och sysselsättningsläget för dem är gott. Antalet specialiseringstjänster anses vara lagom.

– Vi har velat bibehålla antalet utbildningsplatser på en nivå som medger tillräckligt med mångsidiga ingrepp för ST-läkarna så att de också får tillräcklig handledning. Huvudregeln är att alla ST-läkare arbetar i par med en urologspecialist. Detta ligger givetvis också i patientens intresse, konstaterar Syvänen.

Läkare som specialiserar sig i urologi i Åbo har sedan många år avlagt den tentamen som EBU arrangerar och som består av en skriftlig och en muntlig del. Förstås avlägger läkarna också den finländska specialiseringsexamen i urologi.

Också kvinnor som patienter

De urologiska sjukdomarna ökar då befolkningen åldras. Den urologiska specialsjukvården sköts så gott som helt och hållet av den offentliga hälsovården. Både män och kvinnor drabbas av urologiska sjukdomar.

De vanligaste sjukdomarna är urologisk cancer (till exempel prostata-, njur-, testikel- och urinblåscancer), sten i njure och urinledare samt olika godartade former av störning i urinflödet.

– Det här är en mångsidig bransch som omfattar både operativ och poliklinisk verksamhet. Vi bemöter våra patienter på ett holistiskt sätt, konstaterar Syvänen.

 

Text och bild: Suvi Vainio

 

Ändrat : 18.11.2019 10:25
Skapad : 18.11.2019 10:20