Letala laboratorietjänster överförs till sjukvårdsdistriktet

Letala hälsovårdscentrals laboratorietjänster överförs till Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts ansvar från och med den 1.1.2019. Distriktets styrelse godkände överlåtelseavtalet 18.12.2018.

I praktiken sköts Letala laboratorietjänster i fortsättningen av Åucs Laboratorieverksamhetsområde. Verksamhetsområdet producerar laboratorietjänster för 26 kommuner och städer i Egentliga Finland år 2019. I sex kommuner finns separata laboratorier.

I och med överlåtelsen flyttas en arbetstagare från sin tjänst vid Letala kommun till sjukvårdsdistriktets tjänst. Eftersom ett laboratoriums verksamhet kräver två arbetstagare godkände styrelsen beslutet att grunda två vakanser för laboratorieskötare till verksamhetsområdet Åucs Laboratorium.

I avtalet har man uppgett köpesumman till 4844 euro, vilket grundar sig på värdet av det lösöre som överförs. Man räknar inte med något pengavärde av serviceverksamheten eftersom den inte drivs på företagsekonomiska grunder. Servicen produceras till självkostnadspris och grundas på verksamhet som görs i samarbete mellan myndigheter.

Letala stads social- och hälsovårdssektor och Åucs Laboratorieverksamhetsområde har förhandlat om laboratorietjänsterna från och med i vår. Letala stadsfullmäktige godkände flytten av servicen till Åucs på sitt möte i oktober.

Obs: Detta är ett redaktionellt pressmeddelande från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts styrelsemöte. Föredragningslistor och protokoll publiceras på finska på internetadressen http://vsshp.ktweb.fi   

Ändrat : 10.10.2019 12:51
Skapad : 18.12.2018 14:40