Magnetundersökning av prostatan visat sig vara exakt i forskning ledd av Åucs

Avbildning av prostatatumörer har tidigare varit mycket utmanande men under de senaste åren har magnetavbildning (MRI) snabbt ökat i popularitet och visat sig vara mer exakt än tidigare metoder, som till exempel ultraljud, i att påvisa prostatacancer.

För tillfället har så kallad multiparametrisk MRI etablerat sig som standard metod. I den tas flera avbildningssekvenser såsom anatomisk avbildning, diffusionsavbildning och avbildning med kontrastmedel. Avbildningen är krävande och dyr. Avbildningen tar cirka 45 minuter.

På Åbo universitetscentralsjukhus (Åucs) har man från början av år 2011 utfört systematiska undersökningar i optimeringen av prostatans MRI-avbildning och som följd av detta har man utvecklat en snabb och noggrann avbildningsmetod. I den här avbildningsmetoden förlitar man sig på anatomisk och diffusionsavbildning. Man har kunnat avstå från avbildning med kontrastmedel (så kallad biparametrisk avbildning). Samtidigt har avbildningen blivit mer patientvänlig, man behöver till exempel inte installera blodkärlskanyl och avbildningen tar endast 15 minuter.

Åren 2013–15 utfördes IMPROD (Improved Prostate Cancer Diagnosis with MRI and Biomarkers) – forskningen, i vilken man på Åucs rekryterade 175 män, hos vilka det fanns misstanke om prostatacancer, till forskningen. Innan MRI-avbildningen togs det provbitar av prostatan. Forskningen visade att MRI är mycket noggrann i tumördiagnostiken. För att validera resultaten gjordes en multi-IMPROD-forskning åren 2015–2017, en mångcenterforskning ledd av Åucs, i vilken också Helsingfors och Tammerfors universitetssjukhus samt Satasairaala deltog.

Forskningen är nu publicerad i den prestigefyllda Plos Medicine publikationsserien. Forskningen bekräftade de tidigare resultaten.

Peter Boström.

– Vi påvisade att magnetavbildningens exakthet och negativa prognosvärde angående betydande cancer var 70 och 95 procent. På motsvarande sätt kunde vi minska antalet provbitar med 22 procent genom att endast ta provbitar av patienter som i magnetavbildningarna konstaterats ha en misstänkt förändring. Därvid skulle endast fyra betydande cancer förbli odiagnostiserade, säger överläkare Peter Boström från urologiska avdelningen.

Fyra cancer av 146 betyder tre procent. Multi-improd-forskningen har också fört med sig ny betydelsefull information om tryggheten, infektionsriskerna och antibiotikaresistens om provbitstagning av prostatan. Forskningen fortsätter nu med att fokusera på mikrobiomets roll i prostatacancerns framfart och på biomarkörers användning i diagnostiken av prostatacancer.

I forskningen deltar Åucs enheter för urologi och patologi, avbildningscentralen, mikrobiologin samt genetiken och övriga urologiska och patologiska enheter vid forskningscentralen. Forskningen har fått stöd av Cancerstiftelsen.

Läs mera: Publikation om forskningen

 
Text och bild: Nadine Karell

Ändrat : 18.11.2020 08:57
Skapad : 5.8.2019 15:55