Många ÅUCS-tjänster flyttar till Fyrsjukhuset i februari

Många centrala funktioner av Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS) flyttar i februari 2022 till Fyrsjukhuset som då står färdigt. Således flyttar exempelvis barn- och ungdomsjouren samt förlossningarna från U-sjukhuset till Fyrsjukhuset som finns på adressen Keramikfabriksgatan 5.  

ÅUCS Fysjukhus yttre vy.

ÅUCS Fyrsjukhus börjar ta emot klienter och patienter i februari.  Flytten av ÅUCS-tjänsterna sker under en tvåveckorsperiod mellan måndag 31.1. och fredag 11.2.2022. ÅUCS Fyrsjukhus erbjuder moderna utrymmen för många specialfunktioner som hittills funnit i U-sjukhuset och andra byggnader kring sjukhusbacken. Det blir den bekanta, sakkunniga personalen som tar emot nya patienter och klienter vid Fyrsjukhuset. Uppskattningsvis 100 000 patienter och klienter kommer att tas emot per år.

Mottagningarna och telefonnumren ändras inte

De som remitterar patienter till ÅUCS bör ta flytten i betraktande trots att de mottagande enheterna inte ändras. Också de viktigaste telefonnumren blir oförändrade.  Mottagning vid ÅUCS sker vanligen på basis av remiss från läkare. I kallelsebrevet som patienten sedan får hem står de gällande kontaktuppgifterna.  

Barn- och ungdomjouren flyttar till Fyren

Andra våningen i ÅUCS Fyrsjukhus hör till barnen.  Där finns också barn- och ungdomsjouren som alltid har öppet.  Andra våningen nås med hiss eller trappor från aulan.  

Förlossningarna i tredje våningen

Graviditetsjouren, förlossningsavdelningen och intensivvårdsavdelningen för nyfödda finns nu alla i samma våning, våning 3 som heter Livets början.  Familjerna får tillgång till något av de många familjerummen i åttonde våningen efter att bebisen kommit till världen.

Största antalet mottagningar i våningen Huvud och hals.

I våning sju (Huvud- och halsvåningen) finns mottagningarna för öron-näsa-hals, för foniatri och för mun- och käksjukdomar. Våningen Huvud och hals har den största patienttrafiken.

De som flyttar till Fyrsjukhuset är (kolla webbplatsen med info om flytten): 

Klinisk neurofysiologi

Öronkliniken

Barn- och ungdomskliniken

Kvinnokliniken

Radiologi (enheterna i U-sjukhuset och Dentalia)

Mun- och käksjukdomar

Hur komma till sjukhuset?

Alla klienter kommer till Fyrsjukhuset genom huvudentrén, Keramikfabriksgatan 5. Det finns två ambulansdörrar: Ambulansdörren invid barn- och ungdomsjouren samt ambulansdörren för förlossningar och för patienttransporter bakom byggnaden.

Besökare kan köra sina bilar till det nybyggda parkeringshuset (Parkeringshus 1) invid Fyrsjukhuset. Infarten till Parkeringshus 1 sker från Keramikfabriksgatan, korsningen till Fyrsjukhuset. Det finns en täckt promenadbro från Parkeringshus 1 till Fyrsjukhusets ingång.

Du når Fyrsjukhuset till fots antingen från Keramikfabriksgatan längs promenadbron från Parkeringshus 1 eller från Kinakvarngatan längs Barnmorskestigen.

Nära sjukhuset finns många busshållplatser och Kuppis järnvägsstation.


Ändrat : 8.12.2021 08:16
Skapad : 7.12.2021 15:00