Matti Bergendahl föreslås bli Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts direktör

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts styrelse beslöt enhälligt den 5.11.2019 att föreslå docent, specialistläkare och MBA Matti Bergendahl (på bilden) till sjukvårdsdistriktets nya direktör. Fullmäktige tar ställning till förslaget vid sitt sammanträde den 26.11. Bergendahl hördes på styrelsens möte den 5.11.2019.

 

Matti Bergendahl sitterBergendahl har senast varit verksam som Realia Group Ab -koncernens vd åren 2015­–2019. Före det var han vd för Mehiläinen Ab och vice vd för Ambea Ab åren 2012–2014 samt vd för Ambea -koncernen åren 2010–2012 och vd för Mehiläinen 2005–2011.

Styrelseordförande Piia Elo som ledde valkommittén anser att Bergendahl hade avsevärt den bredaste och bästa erfarenheten av resultatinriktad professionell koncernledning bland de intervjuade.

– Han har också en särskilt god förmåga till strategiskt ledarskap och förändringsstyrning, vilket hans tidigare arbetserfarenhet visar på och vilket också kom fram i de exempel han gav i intervjusituationen. Även de psykologiska testens resultat stöder denna uppskattning, konstaterar Elo.

Sex personer sökte tjänsten som sjukvårdsdistriktets direktör och därtill gav två personer tillåtelse till att delta i valprocessen. En sökande fyllde inte behörighetskraven.

En kommitté har förberett tjänstetillsättningen och dit hörde styrelseordförande Piia Elo, viceordförande Ville Valkonen och Tuija Ollikkala samt medlemmarna Ulla Huittinen och Jukka Kärkkäinen.

Kommittén kallade, på basen av ansökningarna Åucs sjukhusdirektör Petri Virolainen och på basen av given tillåtelse, HUS Borgås sjukvårdsområdesdirektör Leena Koponen och docent Matti Bergendahl på intervjuer och skickade dem också för psykologiska tester som utfördes av Psycon Ab.

 

Ändrat : 5.11.2019 16:40
Skapad : 5.11.2019 14:15