Matti Bergendahls målsättning är nöjda kommuninvånare

Målet för den nya direktören för sjukvårdsdistriktet, Matti Bergendahl, är en välmående personal och nöjda klienter och andra kommuninvånare. Bergendahl, som intagit en nyckelroll i social- och hälsovårdsreformen, vill dra nytta av lärdomarna från näringslivet.

Matti Bergendahl sitter i gungan, på bakgrunden U-sjukhuset.

Matti Bergendahl återvände för att jobba på Åucs, där han arbetade som barnläkare för tjugo år sedan.

Bergendahl, 53, som specialiserat sig i pediatrik vid Åbo universitet, har återvänt till sin studiestad och inlett sin tjänst som direktör för sjukvårdsdistriktet den 4 maj. Med i bagaget har han sin erfarenhet som chef inom affärslivet: Mehiläinen, Mehiläinens moderbolag Ambea Group och Realia Group.

Hans högsta prioritet som direktör för sjukvårdsdistriktet är att lära sig hur arbetsgemenskapen på 8500 personer fungerar. För Bergendahl är den viktigaste uppgiften att vara ledare för de människor som arbetar inom sjukvårdsdistriktet.

– Beredvilligheten att betjäna är det allra viktigaste för oss. Vi har inget annat än våra kunder och vår personal, sammanfattar han.

Bergendahl talar passionerat om ledarskap. Han följer noggrant med vad som händer inom ledarskapsforskningen och vilka diskussioner om ledarskap förs i facktidskrifter, där han söker inspiration för sitt eget arbete.

– En chef måste alltid vara ödmjuk och hela tiden lära sig nytt, påminner Bergendahl. – Må vara att jag själv är vänsterhänt, men att vara direktör för ett sjukvårdsdistrikt är minsann ett arbete som inte görs med vänster hand.

Coronaberedskapen viktigast

Den största frågan för Bergendahl, som började sitt arbete mitt under pågående coronakris, är att styra organisationen tillbaka till det normala på ett kontrollerat sätt. Samtidigt måste beredskapen upprätthållas för den händelse att epidemin återkommer med kraft. En annan stor fråga gäller uppdateringen av sjukvårdsdistriktets strategi.

– Den nya strategin ska skapas under innevarande år, säger Bergendahl på sin andra arbetsdag.

Han anser att social- och hälsovårdsreformen är en ödesfråga för Finland.  I stället för motsättningar och konfrontation måste offentliga och privata vårdproducenter samarbeta för att genomföra reformer tillsammans.

– Det är i samarbete med varandra som vi ska lösa det finska välfärdssamhällets framtid.

Bekantning med kommunsektorn

Den nya direktören bekantade sig med sitt arbetsfält i förväg genom att i våras delta i de kommunala förhandlingarna. Det blev utomordentligt klart för honom att kommunernas ekonomi är synnerligen pressad.

– Kommunerna har svårt att få kontroll på sina utgifter för specialsjukvården. Patienten bedöms först av kommunens egen hälsocentralläkare, som ofta dock remitterar patienten också till specialsjukvården, beskriver han.

Bergendahl anser att den största utmaningen för det finska samhället är den höga andelen som social- och hälsoutgifterna utgör av driftskostnaderna – 58 procent. Av alla europeiska länder har Finland den mest ålderstigna populationen. Han blir allvarlig och befarar att vi hotas av oförmågan att upprätthålla vår nuvarande servicenivå.

I sina tidigare jobb stiftade Bergendahl bekantskap också med det svenska samhället. Han följde med stort intresse med social- och hälsovårdsreformen i Sverige.

– Jag har sett hur valfriheten inom primärvården blev en stor sak. Jag beundrar ingalunda Sverige i allt, men i den här frågan kan Finland ha något att lära sig, säger han. Hos oss i Finland finns valfriheten inom specialsjukvården. Detta är något som Bergendahl tycker man borde göra mer bekant för allmänheten.

Modersmålet är viktigt för patienten

Matti Bergendahls modersmål är finska, tillnamnet har sina rötter i Norge. Han anser att det svenska språket är en rikedom för Finland och är stolt över dess starka position inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

– Det är viktigt för patienten att få använda sitt modersmål. Vi har många svenskspråkiga kunder.

Direktören för sjukvårdsdistriktet har redan satt igång med att uppöva sin svenska och kommer att fortsätta med det. – Jag vill för min egen del utgöra ett exempel och visa att svenska är viktigt.

 

Text: Suvi Vainio

Bild: Talvikki Härmä

Ändrat : 5.6.2020 14:16
Skapad : 8.5.2020 09:00