Meddelande om coronaviruset från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt 3.4.2020

Åtta nya fall av coronavirussimitta har konstaterats inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.  Det totala antalet personer som besmittats av coronaviruset och insjuknat i Egentliga Finland uppgår nu till 94.  En del av dem som insjuknat har redan hunnit tillfriskna.  Vid de olika Åucs sjukhusen vårdas för närvarande 12 patienter p.g.a. coronasmitta.  

En av de anställda vid Åucs intensivvårdsavdelning har besmittats, men denna smitta är förmodligen inte arbetsrelaterad.  Det som är säkert är att denna arbetstagare inte har utsatt patienter för viruset.

Om en person som fått coronasmitta behöver vård men inte specialsjukvård, kan personen skötas också på hälsocentralens bäddavdelning, precis som då det gäller andra sjukdomar.  Inom vårt landskap finns nu tre sådana patienter som vårdas på annat håll än Åucs.  Det finns gott om ledig sjukhuskapacitet inom regionen och beredskapen att motta nya patienter är hög.

Trots att antalet bekräftade smittofall är rätt litet, har nu sådana fall uppdagats där smittokällan inte kunnat fastställas.  Ett nytt drag i de nyare fallen är dessutom att patienterna är äldre än vad som varit fallet hittills.  Detta understryker hur viktiga de begränsande åtgärderna som vidtagits och vidtas är, och hur viktigt det är att personer i riskgrupperna håller sig i karantän.

Ändrat : 3.4.2020 15:07
Skapad : 3.4.2020 14:55