Meddelande om coronaviruset från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt 1.4.2020

Antalet coronafall i Egentliga Finland ökar långsamt. Inom hela Egentliga Finland uppgår antalet coronasmittofall till 80 personer per 31.3.2020. Sedan igår har åtta nya fall av coronasmitta konstaterats. Sju patienter får vård vid Åucs sjukhus.  

T.f. direktören för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt Göran Honga informerade sjukvårdsdistriktets styrelse på mötet 31.3.2020 om coronavirusepidemins inverkan på personalen och om att samarbetsförfarande ska inledas. Förvaltningen har redan en längre tid planerat omorganisering av personal, utrymmen, apparatur och utrustning.

Ändrat : 2.4.2020 14:52
Skapad : 1.4.2020 14:00