Meddelande om coronaviruset från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt 11.4.2020

Antalet coronafall i Egentliga Finland ökar långsamt. Inom hela Egentliga Finland uppgår antalet coronasmittofall till 169 personer. Under torsdagen och fredagen konstaterades 21 nya smittofall. Antalet patienter som vårdas för coronavirussmitta vid Åucs sjukhus är nu 9. Några nya dödsfall på grund av coronaviruset har inte konstaterats inom Egentliga Finland.

Åucs Akuten och kommunernas hälsovårdscentraler bl.a. i St. Karins och Åbo har öppet under påsken. Enligt VD för Åucs Akuten Sirpa Rantanen bör personer med akut behov inte tveka att kontakta hälsovården under helgen. Den som är sjuk får en professionell bedömning av sitt vårdbehov genom att per telefon kontakta antingen den egna hälsovårdscentralen eller Åucs Akuten. Den som söker sig till jouren måste alltid ringa telefonrådgivningen innan.

Läget vid Åucs alla sjukhus är lugnt. Behovet av vård på grund av coronaviruset har inom Egentliga Finland ökat långsammare än vad man förväntat sig. Enligt bedömning av sjukhusdirektör Petri Virolainen ser det ut som om icke-brådskande sjukvård kan fortfarande ges också efter påsken. Om antalet sjukhuspatienter med coronavirusjukdom inte ökar kraftigt, är det tänkbart att även nya patienter kan inkallas för poliklinikbesök och åtgärder.

Ändrat : 11.4.2020 14:09
Skapad : 11.4.2020 14:00