Meddelande om coronaviruset från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt 14.4.2020

Påsken har varit lugn inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Antalet coronafall i Egentliga Finland ökar fortfarande långsamt. Inom hela Egentliga Finland har 181 personer insjuknat i coronasmitta. Mellan lördagen 11.4. och måndagen 13.4. har totalt 12 nya smittofall konstaterats. Antalet patienter som vårdas för coronavirussmitta vid Åucs sjukhus uppgår till tio. Några nya dödsfall på grund av coronaviruset har inte konstaterats inom Egentliga Finland.

Cheföverläkare Mikko Pietilä, sjukhusdirektör Petri Virolainen och ledande läkare Sirpa Rantanen anser att fruktan för coronasmitta kan uppskjuta jourbesök för en del patienter och därmed fördröja diagnostiken av andra allvarliga sjukdomar. Det är redan nu uppenbart att människorna tenderar att uppsöka vård alltför sent. Sydvästra Finlands sjukvårdsdistrikts ledande tjänstemän uttrycker sin oro över att folk uppsöker vård alltför sent, då detta i värsta fall kan leda till döden.

Om någon behöver sjukhusvård, ska hen inte bli hemma i fruktan för coronaviruset. Patienter med coronasmitta vårdas vid alla Åucs sjukhus endast i utrymmen som är avgränsade bara för coronapatienter och de som har smittan utgör därför ingen risk för andra patienter och besökare.

Och även om det skulle gälla någon sjukdom som inte är direkt livshotande, måste allvarliga sjukdomar skötas också under coronatider, poängterar Virolainen. Kom alltså på bokade poliklinikbesök, såvida inte läkare gett andra anvisningar. Om någon har betänkligheter vad gäller sjukhusbesök på grund av sjukdom, kan nog den professionella personalen vid sjukhuset bedöma behovet av undersökningar, ingrepp eller besök, oberoende av om det är epidemitider eller inte.

Rantanen påminner dessutom om att kontakt med jouren är mycket viktig om symtomen är allvarliga, t.ex. bröstsmärta, stroke eller förändrat medvetande. Personer som behöver brådskande hjälp ska ta telefonkontakt med jouren, såsom vanligt.

Antalet coronasmittofall som Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt anmält har återgetts inexakt i medierna. Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt rapporterar dagligen i form av pressmeddelande alla fall av coronasmitta som konstatarets inom sjukvårdsdistriktets område, oberoende av var provet tagits och var provet analyserats. Antalet patienter som vårdas på Åucs sjukhus avser alla patienter som vårdas av specialsjukvården inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Den angivna siffran inkluderar alltså inte patienter som eventuell vårdas vid de kommunala hälsovårdscentralerna.

Med Åucs sjukhus avses följande sjukhus: Halikko sjukhus, Åbolands sjukhus, Åucs stamsjukhus, Åucs kirurgiska sjukhus, Åucs Loimaa sjukhus, Åucs Reso sjukhus. Åucs Salo sjukhus och Åucs Vakka-Suomi sjukhus.

Ändrat : 8.6.2020 12:44
Skapad : 14.4.2020 14:05