Meddelande om coronaviruset från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt 15.4.2020

Antalet coronafall i Egentliga Finland ökar måttfullt. Inom hela Egentliga Finland uppgår antalet coronasmittofall till 196 personer. Igår konstaterades 15 nya fall. Antalet patienter som vårdas för coronavirussmitta vid Åucs sjukhus uppgår till åtta. Några nya dödsfall på grund av coronaviruset har inte konstaterats inom Egentliga Finland.

Diskussionen kring anskaffning och användning av skyddsutrustning har gått het på nationell nivå. Inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är läget för skyddsutrustningens del tämligen bra och möjligheterna att införskaffa ytterligare skyddsutrustning kartläggs oavbrutet. I syfte att säkerställa att det finns tillräckligt med skyddsutrustning har personalen instruerats i korrekt användning av skyddsutrustning.

Coronaspridningen har varit tämligen måttfull inom Egentliga Finland under de senaste veckorna. Därför kommer sjukvårdsdistriktet inte längre att informera om coronaläget dagligen. I stället informerar sjukvårdsdistriktet media om coronasituationen vid behov och dessutom används sjukvårdsdistriktets nätsida för information. Uppgifterna om antalet nya smittofall och om antalet coronapatienter som vårdas på Åucs sjukhus uppdateras varje vardag. Siffrorna är tillgängliga för såväl media som allmänheten på adressen www.vsshp.fi/koronavirus.

Ändrat : 29.3.2021 14:11
Skapad : 15.4.2020 15:05