Meddelande om coronaviruset från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt 2.4.2020

Antalet coronafall i Egentliga Finland ökar långsamt. Inom hela Egentliga Finland uppgår antalet coronasmittofall till 86 personer per 1.4.2020.  Sex nya fall av coronasmitta konstaterats igår. Tio patienter vårdas vid Åucs sjukhus.  

Inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt ska de interna instruktionerna gällande bl.a. patienttransporter och placering av den yrkeskunniga personalen specificeras. Detta görs för att garantera säkerheten för patienterna och personalen i sjukhusen då epidemin sprider sig. Den operativa ledningsgruppen uppgör en plan för transport till fortsatt vård av patienter som är intagna på något av Åucs sjukhus, då behovet av specialsjukvård inte längre föreligger. Endast sådana coronapatienter flyttas från Åucs till fortsatt vård som inte längre är smittobärare.  

Patientantalet vid sjukhusen i Egentliga Finland är för närvarande måttligt. Därför kan sjukvårdsdistriktet komma överens med kommunerna inom regionen om fortsatt vård av coronapatienter inom primärvården. 

 

Ändrat : 2.4.2020 14:46
Skapad : 2.4.2020 14:35