Pressmeddelande om coronaviruset från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt 20.4.2020 

Helgen har varit lugn inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Antalet coronafall i Egentliga Finland ökar fortfarande långsamt. Inom hela Egentliga Finland uppgår antalet coronasmittofall till 233 personer. Under tiden mellan fredagen 17.4.2020 och söndagen 19.4.2020 konstaterades 22 nya smittofall. Antalet patienter som vårdas för coronavirussmitta vid Åucs sjukhus uppgår till åtta. Antalet dödsfall på grund av coronaviruset uppgår till fem inom Egentliga Finland.

Under helgen togs ett snabbtest i bruk för påvisande av coronavirus vid Åucs sjukhus, och testet visade sig vara ett bra verktyg för jourarbetet. Snabbtestet gör det möjligt att snabbt avgöra om en patient med akut behov av sjukhusvård har coronasmitta eller inte. Enligt VD för Åucs Akuten Sirpa Rantanen har snabbtestet underlättat personalens arbete och gjort det möjlig att remittera enskilda patienter vidare utan dröjsmål.

I en del av sjukvårdsdistriktets enheter har enstaka fall av coronasmitta konstaterats hos personalen. Sjukhusets hygienenhet gör i dessa fall de nödvändiga utredningarna och personal eller patienter som utsatts för smittorisk sätts i karantän enligt sedvanlig praxis. Enligt vad man för närvarande vet, har några nya infektionskedjor inte uppkommit.

För närvarande informerar Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt inte dagligen pressen om coronaläget. Uppgifterna om sjukvårdsdistriktets coronaläge, antalet nya smittofall och antalet coronapatienter som vårdas på Åucs sjukhus uppdateras varje vardag. Siffrorna är tillgängliga för såväl media som allmänheten på adressen http://www.vsshp.fi/sv/Sidor/Coronavirusepidemin-2020.aspx

Ändrat : 8.6.2020 12:43
Skapad : 20.4.2020 15:30